Vào ngày 3 tháng 6, KuCoin Futures đã công bố việc đổi thương hiệu cũng như ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn ETH.

Hợp đồng USDT-margined thứ hai hỗ trợ bởi KuCoin Futures sau khi BTC, hợp đồng vĩnh viễn ETH có thể sử dụng USDT để long hay short. Bây giờ, blog KuCoin sẽ cho bạn biết 4 lý do mà bạn sẽ yêu thích các hợp đồng vĩnh viễn ETH trên KuCoin Futures.

1.Đòn bẩy lên tới 100 lần

Hợp đồng vĩnh viễn ETH hỗ trợ đòn bẩy lên tới 100 lần, hiện là mức cao nhất trên các nền tảng tương lai lớn. Nếu một nhà giao dịch đã mở một đòn bẩy cao, khi nó thua lỗ, việc thanh lý có thể được ngăn chặn bằng cách thêm lợi nhuận. Đòn bẩy 100x có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát linh hoạt chi phí đầu vào, có được ROI thậm chí còn lớn hơn.

2.Duy trì tỷ lệ ký quỹ thấp tới 0,5%

Tỷ lệ ký quỹ duy trì của hợp đồng vĩnh viễn ETH là 0,5%, đây là mức phí thấp nhất trên các nền tảng tương lai lớn. Tỷ lệ ký quỹ duy trì thấp này có nghĩa là khi các nhà giao dịch mở các vị trí có cùng mức ký quỹ và giá, giá thanh lý tại KuCoin Futures sẽ tốt hơn và ít có khả năng thanh lý. Đây là một lợi ích tuyệt vời cho thương nhân.

3.Xem xét giá Spot từ 6 sàn giao dịch

Để đảm bảo giá thị trường hợp đồng luôn giữ giá Spot, giá chỉ số hợp đồng vĩnh viễn ETH đề cập đến giá ETH/USDT trên sáu sàn giao dịch lớn là Binance, Huobi, OKEx, KuCoin, HitBTC và Poloniex. Nhờ thuật toán AI + Big Data của chúng tôi, nó tự động loại bỏ các ngoại lệ để đảm bảo các chỉ mục trong điều kiện thị trường bất thường. Giá vẫn hợp lý hơn nhiều và không bị ảnh hưởng bởi biến động giá bất thường trên một trao đổi.

4.Quỹ bảo hiểm + Cơ chế ADL (tự động hủy)

Hợp đồng vĩnh viễn ETH sử dụng quỹ bảo hiểm + cơ chế ADL. Trong trường hợp thanh lý, quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng để bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào và cơ chế ADL sẽ chỉ được kích hoạt nếu quỹ bảo hiểm cạn kiệt. Sự bảo vệ kép này giúp các nhà đầu tư tránh chia sẻ tổn thất và đảm bảo lợi ích của họ.

Để chào mừng sự ra mắt của các hợp đồng vĩnh viễn ETH, KuCoin Futures đã chuẩn bị một loạt các sự kiện với hàng loại tiền thưởng để tặng, hãy xem tại đây để biết thêm thông tin.

Về KuCoin Futures:

Ra mắt vào tháng 7 năm 2019, KuCoin Futures đã hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin, hợp đồng hàng quý và hợp đồng có USDT-margined. Để xây dựng một nền tảng và môi trường giao dịch công cộng, nó đang trở thành nền tảng hợp đồng toàn cầu duy nhất hỗ trợ cơ chế đẩy dữ liệu cấp 3. Sau khi ra mắt, KuCoin Futures đã phát triển ổn định và khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất của nó vượt quá 200 triệu USD.

*** Nếu bạn chưa có tài khoản KuCoin, bạn có thể đăng ký tại đây! ***

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)