Ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021
Giới thiệu Pool-X:

Pool-X là một thị trường miễn phí cho các tài sản staking, nhằm mục đích thiết lập một hệ sinh thái có thể giải quyết tình trạng khó xử về tính thanh khoản của các tài sản staking. Hiện tại, Pool-X đang cung cấp dịch vụ cho hơn 300.000 người dùng từ 167 quốc gia / vùng lãnh thổ.

Tiến độ phát triển

Sự phát triển của Sàn giao dịch NFT đang được thử nghiệm.

Soft StakingSự kiện đang diễn ra

  1. KSM-StakingDOT-Staking đang được tiến hành tốt, hãy tham gia với chúng tôi ngay bây giờ!
  2. Vòng thứ hai của việc staking CHR-30D sẽ sớm được phát hành, vì vậy hãy chú ý theo dõi!
  3. Staking FRM-45D sẽ sớm được phát hành, hãy chú ý theo dõi!

Đề xuất từ ​​Cộng đồng

Tuần này, chúng tôi đã nhận được các đề xuất sau từ cộng đồng Pool-X của chúng tôi:

Yêu cầu cung cấp Staking CRV, UNI và SUSHI.

Từ Damei: Cảm ơn “蓝天” vì đề xuất. Đội ngũ Pool-X đã xem xét đề xuất của bạn và sẽ cập nhật và cung cấp thêm các dự án về Pool-X với các đối tác hợp tác của chúng tôi. Hãy theo dõi!

  1. Yêu cầu cung cấp ONT, BTM và AAVE staking trên Pool-X.

Từ Damei: Cảm ơn “邹积 事” vì đề xuất. Đội ngũ Pool-X sẽ phát hành nhiều sản phẩm staking hơn dựa trên phản hồi của người dùng.

  1. Yêu cầu cung cấp STX, COMB, MIR và XNS staking vào Pool-X.

Từ Damei: Cảm ơn “@Carlos_morgado”, “@Ninha_Rosa”, “@amussic” và “@Dan_Lux” về đề xuất. Đội ngũ Pool-X sẽ phát hành nhiều sản phẩm staking hơn dựa trên phản hồi của người dùng, vì vậy hãy chú ý theo dõi!

  1. Yêu cầu cung cấp Thị trường trao đổi Pool-X trên ứng dụng để giao dịch thuận tiện.

Từ Damei: Cảm ơn “@Sebastiandowj” đã đề xuất. Đội ngũ Pool-X sẽ thực hiện đánh giá toàn diện về tính năng này, hãy chú ý theo dõi!

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)