Để kỷ niệm Riofuel (RFUEL) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch niêm yết cùng với nhóm RioDeFi để tặng phần thưởng 200.000 RFUEL cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Riofuel (RFUEL): https://riochain.io/ 

Chiến dịch sẽ chạy từ 18:00:00 ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến 18:00:00 ngày 23 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Nạp RFUEL- Giành phần thưởng 50.000 phần thưởng RFUEL!

Người dùng có khối lượng nạp ròng (nạp – rút) từ 3.000 RFUEL trở lên trên KuCoin sẽ được thưởng 200 RFUEL mỗi người. (Phần thưởng sẽ được phân phối cho 250 người dùng đủ điều kiện đầu tiên đáp ứng yêu cầu).

Hoạt động 2: Đạt 10 Thứ hạng Giao dịch Hàng đầu, Tận hưởng 100.000 RFUEL!

10 nhà giao dịch hàng đầu có khối lượng giao dịch RFUEL (mua + bán) cao nhất trên KuCoin sẽ giành được phần thưởng 100.000 RFUEL!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Top 1 18,000 RFUEL
Top 2 15,000 RFUEL
Top 3 13,000 RFUEL
Top 4-10 9,000 RFUEL/người

Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia – Chia sẻ 50.000 RFUEL với Ngưỡng tham gia tối thiểu!

Tổng giải thưởng 50.000 RFUEL sẽ được chia đều cho tất cả các nhà giao dịch đủ điều kiện có khối lượng giao dịch RFUEL (mua + bán) từ 1.000 RFUEL trở lên trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Phần thưởng cho mỗi Người dùng KuCoin đủ điều kiện = 50.000 RFUEL/Tổng số người đủ điều kiện

Lưu ý:

  1. Khối lượng giao dịch: khối lượng mua + bán;
  2. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi như cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;
  3. Người chiến thắng trong 10 Nhà giao dịch hàng đầu (Hoạt động 2) sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 3);
  4. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng Top 10 của Hoạt động 1 trước 20:00 ngày 20 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày kể từ ngày chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày kể từ ngày chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt bất hợp pháp tài khoản, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)