KuCoin Black Friday Crypto

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng của mình và được hoàn tiền chưa? Làm thế nào về việc nhận được 40% phí hoàn tiền khi giao dịch ký quỹ? Đây là cơ hội của bạn, nhờ vào sự kiện Black Friday Giảm giá tiền mã hóa tốt nhất năm 2020 từ KuCoin!

Thời gian hoạt động : 26 tháng 11 năm 2020 – 30 tháng 11 năm 2020 ( UTC + 8 )

Điền vào biểu mẫu Google để đăng ký tham gia sự kiện : https://forms.gle/VFvryhoXFPt6G2zJ6

Ⅰ. Mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng và nhận hoàn tiền tiền mã hóa

Trong thời gian hoạt động, người dùng KuCoin mua tiền mã hóa thành công bằng thẻ tín dụng (Simplex hoặc Banxa) với bất kỳ số tiền nào sẽ nhận được hoàn tiền giao dịch dưới dạng phần thưởng như được đề cập bên dưới:

Loại người dùng Số ngày giao dịch thành công Tỷ lệ hoàn tiền
Những người dùng mới 1-2 1,5% giá trị giao dịch
3-4 2% giá trị giao dịch
5 2,5% giá trị giao dịch
Người dùng thông thường 1-2 0,75% giá trị giao dịch
3-4 1% giá trị giao dịch
5 1,25% giá trị giao dịch
  1. Người dùng mới : Mới đăng ký trong thời gian hoạt động hoặc người dùng đã đăng ký không có bất kỳ khoản tiền gửi nào hoặc mua giao dịch tiền mã hóa (qua thẻ tín dụng hoặc P2P) hoặc giao dịch giao dịch trên Spot / Margin / Futures; Người dùng thông thường: Đã mua tiền mã hóahoặc ký quỹ hoặc đã giao dịch trước đó, bao gồm Giao ngay / Ký quỹ / Hợp đồng tương lai.
  2. ‘Số ngày giao dịch thành công’ nghĩa là số ngày bạn giao dịch thành công trong thời gian hoạt động. Hoàn tiền giao dịch chỉ tính một trong các lệnh giao dịch của người dùng (lệnh có giá trị cao nhất) trong suốt thời gian hoạt động.
  3. Tiền hoàn lại sẽ được gửi dưới dạng USDT với cùng giá trị của tiền mã hóa bạn đã mua. Một người dùng có thể nhận được lợi nhuận lên đến 50 USDT. 300 người dùng đủ điều kiện đầu tiên sẽ nhận được lợi nhuận như bảng trên cho thấy và phần còn lại của những người dùng đủ điều kiện sẽ chia sẻ tổng cộng 1.000 USDT.

Ⅱ. 40% phí hoàn vốn khi giao dịch ký quỹ

Người dùng đã kích hoạt tài khoản ký quỹ của họ trong thời gian hoạt động sẽ được hoàn lại phí giao dịch ký quỹ 40% (mỗi người dùng có thể nhận được tối đa 5 USDT). Người dùng đủ điều kiện sẽ được hưởng lợi nhuận từ mỗi giao dịch ký quỹ trong suốt thời gian hoạt động.

Ⅲ. Quà tặng $ 100 cho người mới trên KuCoin Futures

Người dùng đăng ký hoạt động ‘Black Friday Giảm giá Tiền mã hóa” từ KuCoin sẽ trực tiếp nhận được quà tặng 100 đô la trên KuCoin Futures. Mở tài khoản KuCoin Futures của bạn và nhấp vào chi tiết hoạt động để nhận 100 đô la của bạn.

(Người dùng điền vào biểu mẫu ‘Black Friday Giảm giá Tiền mã hóa’ sẽ trực tiếp tham gia hoạt động $ 100 và không cần điền vào biểu mẫu trong chi tiết hoạt động )

Ghi chú:

  1. Giao dịch API sẽ không được bao gồm trong chiến dịch.
  2. Người dùng cần điền vào biểu mẫu này để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  3. KuCoin có quyền loại bỏ các giao dịch được coi là giao dịch rửa hoặc tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp và bất kỳ hành vi độc hại nào.
  4. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc.
  5. KuCoin bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho chiến dịch này.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)