Kính gửi người dùng KuCoin,

KuCoin Earn sẽ ra mắt Khuyến mãi cố định BNB vào lúc 17:00:00 ngày 23 tháng 6 năm 2022 (giờ Việt Nam). Các sản phẩm hiện có là “BNB-7D” và “BNB-14D” với APR lên đến 8% (không bao gồm khai thác POL).

Quy tắc đăng ký: Trong thời gian khuyến mãi, người dùng có thể tham gia đăng ký sản phẩm bất cứ lúc nào. Nền tảng sẽ tự động bắt đầu và tính toán thời gian khóa 7 ngày \ 14 ngày theo thời gian đăng ký và sẽ trả lãi suất dưới dạng BNB tại T + 1. Sau sự kiện này, người dùng sẽ được tự động chuyển đổi sang các sản phẩm hiện tại tương ứng theo thứ tự đăng ký của họ và người dùng sẽ tiếp tục nhận được phần thưởng.

Các chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng:

* Trong thời gian hoạt động, ngoài lợi ích hoạt động từ dự án, người dùng còn có thể nhận được một phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Cách tham gia: Trong thời gian khuyến mãi, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang web KuCoin Earn và chọn sản phẩm mong muốn của họ để đặt cược.

Ghi chú:

1. Người dùng cần đăng ký trên KuCoin để tham gia chương trình khuyến mãi này.

2. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động KuCoin Earn là tự nguyện và Tập đoàn KuCoin không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

3. Nếu người dùng chọn đổi trước sản phẩm Khuyến mãi Cố định đã đăng ký của họ, số tiền đổi thực tế sẽ được hoàn trả vào Tài khoản Chính của họ. Số tiền quy đổi thực tế là tổng tài sản được quy đổi, trừ đi tất cả phần thưởng đã phân phối nhận được cho tài sản đã đăng ký trong thời gian khuyến mãi. Số tiền sử dụng thực tế = Số tiền đăng ký – Số tiền thưởng được phân phối

Cảnh báo rủi ro: KuCoin Earn là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia và nhận thức được rủi ro đầu tư. KuCoin Group không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng tự nghiên cứu. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động. KuCoin không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài sản nào do quyết định đầu tư của chính người dùng hoặc các hành vi liên quan gây ra và người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin Earn

Tìm viên ngọc tiền điện tử tiếp theo trên KuCoin!

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)