Bài viết tổng hợp các chương trình đối tác KuCoin đến ngày 21.07.2020

💥 Gold Rush V 2.0

Link chính thức: https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-gold-rush-expansion
Link Tiếng Việt: https://kucoinvn.com/kucoin-gold-rush-phien-ban-2-0-mo-rong/

Nền tảng áp dụng: KuCoin & KuCoin Futures

Thời gian đăng ký: từ 11:00:00 ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến 11:00:00 ngày 25 tháng 11 năm 2020 (Theo giờ VN)

Cách tham gia: Điền vào biểu mẫu này.

Hoa hồng: 40% + 10% từ Gold Hunter giới thiệu được

Những người đăng ký tham gia Gold Rush gọi là Gold Hunter. Nếu 1 Gold Hunter có thể giới thiệu được người khác tham gia Gold Rush thì Gold Hunter đó sẽ nhận được 10% hoa hồng giới thiệu mà sau này Gold Hunter mới đăng ký thành công kia thu về.

Ví dụ: Trong chương trình Gold Rush, Hunter Dũng mời người dùng Nam đăng ký trên KuCoin. Sau đó, Nam đăng ký làm Gold Hunter trên KuCoin. Vào cuối mỗi tháng, Dũng sẽ nhận được 10% từ hoa hồng của Nam, như một phần thưởng giới thiệu, sẽ được trả từ Quỹ thưởng giới thiệu của KuCoin Hunter.

Cách giới thiệu Gold Hunter:

Bước 1: Mời (các) người dùng đăng ký trên KuCoin thông qua liên kết giới thiệu của bạn

Bước 2: Chỉ đạo (những) người được mời đăng ký làm Gold Hunter bằng cách điền vào mẫu này

(Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với [email protected] để giới thiệu Hunter.)

💥 Prime Gold Hunter

Prime Gold Hunter là trạng thái nâng cấp của các Gold Hunter trong chương trình Gold Rush V2.0 kia. Prime Gold Hunter sẽ được hưởng các gói hoa hồng tùy chỉnh, tỷ lệ hoa hồng cao hơn và lợi ích bổ sung.

Dưới đây là một số ví dụ về các yêu cầu để trở thành Prime Gold Hunter:

a. Người ảnh hưởng truyền thông xã hội (YouTube, Twitter, Facebook, v.v.) với ít nhất 1.000 người theo dõi hoặc người đăng ký trên một hoặc nhiều nền tảng xã hội

b. Cộng đồng tiền điện tử với tối thiểu 500 thành viên

c. Có một hiệu suất giới thiệu nổi bật trong chương trình KuCoin Gold Rush

Cách tham gia: Vui lòng liên hệ [email protected] để nâng trạng thái thành Prime Gold Hunter. Sau khi đội ngũ của chúng tôi đánh giá và đảm bảo rằng bạn đáp ứng một trong các tiêu chí trên, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp thuận.

💥 KuCoin Futures Affiliate Business Agent (Đối tác Kinh Doanh Tiếp thị KuCoin Futures)

Link chính thức: https://futures.kucoin.com/agent
Link Tiếng Việt:

Nền tảng áp dụng: Chỉ KuCoin Futures (Vẫn cùng link ref với KuCoin như chương trình trên)

Hoa hồng: Lên đến 60% + 10% Hoa hồng giới thiệu phụ (Giới thiệu gián tiếp)

Lợi ích khác:

Cách tham gia: bấm vào hình

💥 KuCoin Global Influencer Program (Chương trình Người Ảnh hưởng Toàn cầu KuCoin)

Link chính thức: https://www.kucoin.com/news/en-big-news-kucoin-futures-is-launching-a-global-influencer-program
Link Tiếng Việt: https://kucoinvn.com/kucoin-futures-dang-trien-khai-chuong-trinh-nguoi-anh-huong-toan-cau/

Nền tảng áp dụng: Chỉ KuCoin Futures (Vẫn cùng link ref với KuCoin như các chương trình trên)

Hoa hồng tối đa: Lến đến 40%

Lợi ích khác:

Cách tham gia:

Để tham gia vào Chương trình Người Ảnh hưởng của KuCoin Futures, Điền vào mẫu đơn này.

Khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ có thể được hưởng hoa hồng giới thiệu lên tới 40% và có cơ hội nhận gói quà tặng chính thức của KuCoin Futures, giải thưởng cao cấp, nguồn lưu lượng truy cập và lời mời quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Đăng ký hoạt động ngay bây giờ và nhiều lợi ích sẽ được mở khóa.

Ngoài ra để tham gia “Câu lạc bộ Người Ảnh hưởng của KuCoin Futures”“Chương trình Truyền cảm hứng sáng tạo của Người Ảnh hưởng”. Bạn xem các điều kiện và quyền lợi trên hình trên. Rồi liên hệ

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/kucoin_futures_kol

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)