kucoin-uid

KuCoin đã đưa ra một chức năng UID để tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn khi sử dụng sàn giao dịch. KuCoin UID bao gồm 8 chữ số.

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn, đi tới biểu tượng hồ sơ của bạn ở thanh trên cùng và bạn có thể tìm thấy UID của mình!

Các cách kiểm tra UID KuCoin của bạn:

Qua Trang web:
Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn qua https://www.kucoin.com/ucenter/signin
Nếu đang sử dụng Phiên bản mới, bạn có thể chỉ cần di con trỏ qua biểu tượng hồ sơ của mình và UID sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể nhấp vào nó để truy cập trang Hồ sơ người dùng.
Nếu bạn đang sử dụng Phiên bản cũ, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ ở phần trên cùng bên phải của trang để truy cập trang Hồ sơ người dùng.

Qua ứng dụng KuCoin:
Mở Ứng dụng KuCoin và đảm bảo rằng phiên bản ứng dụng là V 3.16.0 trở lên cho cả iOS và Android. Nếu không, hãy cập nhật Ứng dụng KuCoin lên phiên bản 3.16.0 trở lên.
Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn
Chuyển đổi menu bằng cách nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở phần trên cùng bên trái của ứng dụng để xem UID của bạn.

Tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng KuCoin
Đối với iOS: https://www.kucoin.com/download/ios
Đối với Android: https://www.kucoin.com/download/android
*Để kiểm tra phiên bản Ứng dụng KuCoin, trong Menu, nhấn vào Cài đặt rồi đến Phát hiện.

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)