Để kỷ niệm CoinBurp (BURP) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch niêm yết để tặng một nhóm phần thưởng hỗn hợp 50.000 USDT và 5.000 BURP cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về CoinBurp (BURP): https://about.coinburp.com

Chiến dịch sẽ chạy từ 13:00:00 ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến 13:00:00 ngày 2 tháng 8 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Nạp BURP vào KuCoin, Chia sẻ 15.000 USDT!

300 người dùng đầu tiên có khối lượng nạp ròng BURP đạt 1.500 BURP trở lên sẽ nhận được giải thưởng 50 USDT cho mỗi người! (Giới hạn ở 300 điểm, đến trước được phục vụ trước!)

Hoạt động 2: Cuộc thi nạp tiền ròng, Nhận Giải thưởng 5.000 USDT!

20 tài khoản hàng đầu có khối lượng nạp ròng BURP cao nhất trên KuCoin sẽ giành được phần thưởng là 5.000 USDT!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:


Hoạt động 3: Cuộc thi Giao dịch, Nhận Giải thưởng 30.000 USDT!

Tất cả người dùng có khối lượng giao dịch (mua + bán) đạt từ 1.000 BURP trở lên sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng giao dịch BURP trên KuCoin trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:* Phần thưởng cho những người dùng đủ điều kiện không phải là 30 người chiến thắng hàng đầu = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / tất cả những người dùng đủ điều kiện không phải là tổng khối lượng giao dịch của 30 người chiến thắng hàng đầu) * 10.000 USDT.

Hoạt động 4: Rút thăm may mắn CoinBurp và KuCoin, Giành phần thưởng 5.000 BURP!

Người dùng có khối lượng giao dịch BURP (mua + bán) ít nhất 500 BURP trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia Rút thăm may mắn. KuCoin sẽ chọn ngẫu nhiên 100 người dùng may mắn, mỗi người dùng sẽ nhận được 50 BURP.

Ghi chú:

  1. Khối lượng nạp ròng: nạp – rút tiền;
  2. Khối lượng giao dịch: mua + bán;
  3. Tài khoản nhánh và Tài khoản chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động BURP;
  4. KuCoin sẽ cập nhật 10 thứ hạng hàng đầu của Hoạt động 2 & 3 trước 20:00 ngày 30 tháng 7 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)