Thời gian hoạt động: Từ bây giờ đến 06:59:59 ngày 1 tháng 7 năm 2022 (giờ Việt Nam)

Hoạt động 1: Đăng ký và Chia sẻ Áp phích

Cách tính phần thưởng: 50.000 USDT

Người dùng hoàn thành các bước sau sẽ chia đều tổng giải thưởng 50.000 USDT.

✅Miễn phí gửi một Giá dự đoán để đăng ký Sự kiện

✅ Chia sẻ Áp phích lên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào

* Lưu ý: Hãy chia sẻ nó bằng cách nhấp vào nút chia sẻ được cung cấp trên trang sự kiện. Các cách chia sẻ khác, chẳng hạn như đăng ảnh chụp màn hình của trang sự kiện, sẽ không được chấp nhận.

Hoạt động 2: Kích hoạt ít nhất một Giá dự đoán

Cách tính phần thưởng: 50.000 USDT

Người dùng kích hoạt ít nhất một “giá dự đoán” sẽ chia đều tổng giải thưởng 50.000 USDT.

Sự kiện chính: Trò chơi dự đoán giá BTC: Giành được 1.000.000 USDT

Ghi chú:

1. Việc phân phối phần thưởng sẽ được hoàn thành trong vòng 7 ngày làm việc sau sự kiện.

2. KuCoin bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng về sự kiện.

3. Hoạt động này không liên quan đến Apple Inc.

Tìm viên ngọc tiền điện tử tiếp theo trên KuCoin!

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)