Chiến dịch khai thác NFT-DEGO hiện đã có trên Pool-X

Pool-X sẽ bắt đầu vòng đầu tiên của Chiến dịch khai thác NFT-DEGO vào lúc 18:00:00 ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC + 8), ‘Nắm giữ DEGO rút thăm 1 NFT đồng thương hiệu độc quyền, khai thác 100.000 KCS!’.

Đội ngũ dự án Pool-X và Dego Finance đã cam kết tạo ra tổng cộng 1.000 Xe điện Khai thác KuCoin và Pool khai thác 100.000 KCS. Có hai vòng trong chiến dịch này. Trong vòng đầu tiên, 300 NFT đồng thương hiệu KuCoin × DEGO sẽ được phân phối và 30.000 KCS sẽ được thu hoạch!

Việc phân phối NFT đồng thương hiệu sẽ thực hiện bằng cách sử dụng Xếp hạng Vị trí nắm giữ DEGO (các quy tắc bên dưới). Tất cả thời gian trong thông báo này đề cập đến múi giờ UTC + 8.

Cách Tham gia Khai thác KCS: (Nhấp vào đây để tham gia chiến dịch

  1. Tất cả người dùng KuCoin và Pool-X có thể gửi / chuyển DEGO vào tài khoản Pool-X để tham gia vào vòng hoạt động này.
  2. Các hộp may mắn sẽ được phân phối dựa trên số lượng DEGO mà người dùng nắm giữ trong tài khoản Pool-X tại thời điểm chụp nhanh snapshot.
  3. Mở hộp may mắn để nhận được một NFT đồng thương hiệu độc quyền.
  4. Chuyển đến Giao diện tài sản Pool-X> Tài sản NFT> Nhấp vào nút ‘Khai thác’ (“Mining”) > Thu hoạch KCS (“Harvest KCS”)

Quy tắc nắm giữ DEGO

Pool-X sẽ chụp nhanh số tiền nắm giữ DEGO của người dùng trong tài khoản Pool-X vào lúc 18:00:00 ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC + 8). Xếp hạng tương ứng của mỗi người dùng sẽ chỉ dựa trên tổng số DEGO nắm giữ trong tài khoản Pool-X của người dùng.

Xếp hạng Phần thưởng NFT Tổng phân bổ
No.1 LV6 NFT 1
No.2 1 trong NFT LV5 – LV6 1
No.3 1 trong NFT LV4 – LV6 1
No.4 – No.10 1 trong NFT LV1- LV6 7
No.11 – No.250 1 trong NFT LV1- LV6 240
> No.250 1 trong NFT LV1- LV6 50

Lịch trình và quy tắc cho vòng đầu tiên của Chiến dịch Khai thác KCS như sau: (Lưu ý múi giờ UTC+8)

1. 18:00:00 24/10/2020  – 18:00:00 26/10/2020  – Thời gian xếp hạng

Trong thời gian xếp hạng, người dùng có thể gửi / chuyển DEGO vào tài khoản Pool-X. Xin lưu ý rằng chỉ khi tài sản DEGO được chuyển vào tài khoản Pool-X, bạn mới có thể tham gia xếp hạng như một phần của hoạt động.

Lưu ý: Danh sách xếp hạng sẽ được làm mới sau mỗi 5 phút

2. 18:00:00  – Khóa bảng xếp hạng

Sau thời gian này, DEGO đã gửi / chuyển vào tài khoản Pool-X sẽ không còn được tính trong danh sách xếp hạng.

3. 18:29:59 27/10/2020  – Phân phối NFT

Pool-X sẽ phân phối các hộp may mắn NFT tương ứng theo kết quả xếp hạng cuối cùng. Mở hộp may mắn và có cơ hội nhận được tài sản NFT độc quyền.

Lưu ý: Có tổng cộng 300 phần thưởng hộp may mắn. 250 người nắm giữ DEGO hàng đầu sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT.

4. 18:30:00 27/10/2020  – 18:00:00 03/11/2020 – Giai đoạn khai thác

Mở hộp may mắn để nhận tài sản NFT. Bạn có thể nhấp vào “Nhận NFT và Kiểm tra Chi tiết” (“Claim NFT and Check Details”) để chuyển đến trang tài sản NFT. Sau khi nhấp vào nút ‘Khai thác’ (“Mining”), bạn có thể stake NFT để tham gia khai thác KCS.

Lưu ý: Thu nhập thu được thay đổi theo mức NFT được stake.


Phần thưởng Khai thác KCS

Là một người khai thác KCS, bạn có thể kiếm được một lượng đáng kể KCS token làm phần thưởng khai thác. Phần thưởng khai thác phụ thuộc vào Công suất khai thác của NFT và Mệnh giá của bạn.

1) Mỗi NFT đồng thương hiệu là độc nhất và hiệu quả khai thác cho mỗi NFT là khác nhau

2) Công suất Khai thác = Mệnh giá NFT * Hiệu suất khai thác

3) KCS kiếm được mỗi giây = Tổng số KCS khai thác / Tổng số giờ khai thác * (Công suất Khai thác NFT của bạn / Tổng Công suất Khai thác hiện tại) / 3600

Lưu ý:

  1. Người dùng tham gia phải là người dùng đã đăng ký KuCoin hoặc Pool-X;
  2. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào;
  3. Nếu Người dùng A và Người dùng B có cùng số tiền nắm giữ, chúng tôi sẽ xác định thứ tự xếp hạng dựa trên thời điểm ban đầu người dùng gửi DEGO vào tài khoản Pool-X ;
  4. Chức năng rút tiền NFT không được hỗ trợ cho vòng này của sự kiện ;
  5. Pool-X sẽ thực hiện các hoạt động khai thác thay mặt cho người dùng: Mỗi lần nhấp vào nút “Khai thác ngay” (“Mining Now”), Pool-X sẽ được coi là đã đồng ý vận hành dịch vụ khai thác cho người nắm giữ NFT, phần thưởng khai thác sẽ được phân phối trung thực sau khi trừ phí trên mạng chính (on-chain fee);
  6. Trang khai thác sẽ cập nhật thu nhập KCS của người dùng trong thời gian thực và phần thưởng khai thác sẽ được phân phối vào tài khoản Pool-X của người khai thác sau khi chiến dịch khai thác kết thúc.

Thông báo gốc: https://www.kucoin.com/news/en-nft-dego-mining-campaign-now-available-on-pool-x?utm_source=DEGO


Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/DangKyKuCoin

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)