Để chào mừng Oraichain Token (ORAI) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch niêm yết cùng với dự án Oraichain để tặng phần thưởng 250 ORAI (khoảng 22.000 đô la) cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Oraichain Token (ORAI): https://orai.io/

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 23 tháng 2 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 2 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Mua ròng ORAI để giành được Phần thưởng trị giá 170 ORAI (Khoảng 15.000 USD)!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 20 người dùng hàng đầu có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) ORAI / USDT cao nhất trên KuCoin sẽ chia sẻ tổng giải thưởng là 170 ORAI.Hoạt động 2: Phần thưởng khi tham gia: Giành được Phần thưởng trị giá 80 ORAI (Khoảng $ 7.000)!

  1. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng có khối lượng mua ròng ORAI (mua – bán – rút) đạt từ 0,5 ORAI trở lên trên KuCoin sẽ chia đều 35 ORAI giải thưởng.
  2. Người dùng có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) đạt từ 0,5 ORAI trở lên, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch ORAI / USDT vào Danh sách ưa thích của họ, sẽ chia đều 45 ORAI.

* Người dùng đủ điều kiện có thể chia sẻ cả hai nhóm giải thưởng cùng một lúc.

Lưu ý:

  1. Khối lượng mua ròng: mua – bán – rút;
  2. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;
  3. Người chiến thắng trong 20 Nhà giao dịch hàng đầu (Hoạt động 1) sẽ không đủ điều kiện nhận Phần thưởng tham gia (Hoạt động 2);
  4. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng 10 hàng đầu trước 20:00 ngày 26 tháng 2 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong 5 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)