Để chào mừng sự ra mắt sắp tới của Symbol (XYM), chúng tôi sẽ tổ chức một chiến dịch trước khi ra mắt với nhóm dự án NEM và tặng phần thưởng trị giá 10.000 đô la trong XEM cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tất cả những gì bạn nên biết về Symbol (XYM): https://symbolplatform.com/

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 4 tháng 3 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 11 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: 20 nhà giao dịch hàng đầu: Giành phần thưởng 5.000 đô la!

20 nhà giao dịch hàng đầu có khối lượng giao dịch (mua + bán) XEM cao nhất trên KuCoin sẽ giành được một phần trong tổng giải thưởng 5.000 đô la.


Hoạt động 2: Phần thưởng tham gia, giao dịch và chia sẻ nhóm giải thưởng $5,000 

Tổng số $ 5.000 trong XEM sẽ được chia đều cho tất cả các nhà giao dịch đủ điều kiện có khối lượng giao dịch XEM (mua + bán) từ 100 XEM trở lên trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Ghi chú:

  1. Khối lượng giao dịch: mua + bán;
  2. Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;
  3. Người chiến thắng trong 20 Nhà giao dịch hàng đầu (Hoạt động 1) sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 2);
  4. KuCoin sẽ cập nhật 20 bảng xếp hạng hàng đầu trước 20:00 ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 3 ngày kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Số lượng phần thưởng trong XEM sẽ được tính dựa trên giá trung bình của XEM / USDT trong suốt thời gian chiến dịch ;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

 

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)