Kính gửi người dùng Pool-X!

Chiến dịch BurningDrop COMBO (COMB) sẽ bước vào Giai đoạn Tăng tốc Đốt từ 21:00:00 ngày 19 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN). Người dùng đã staking thành công token KCS có thể tăng sức mạnh tính toán của COMB bằng cách đốt POL. Sau khi quá trình đốt bắt đầu, người dùng có thể kiểm tra những thay đổi tương đối của sức mạnh tính toán trên trang burning Pool-X của chúng tôi.

Các quy tắc như sau: (Tất cả thời gian cho sự kiện này tham khảo múi giờ UTC + 8)

  1. Phương pháp tính toán trong giai đoạn tăng tốc đốt cháy POL:

1) Phân bổ ban đầu cho người dùng sau khi staking KCS = F

2) Hệ số tăng tốc bằng cách đốt cháy POL = V

3) Phân bổ cuối cùng cho người dùng sau khi đốt POL = F ’

4) F ’= (V + 1) F

5) V = 0,18542 * arctan (17 * ε – 2,08) + 0,207166085

6) ε = Lượng người dùng POL đốt / F
Sau khi tính toán Hệ số tăng tốc,

Phân bổ cuối cùng cho người dùng COMB = 225.000.000 / Phân bổ cuối cùng tổng thể * F ’

  1. Sau khi Giai đoạn Tăng tốc Đốt kết thúc, giai đoạn staking sẽ bắt đầu. COMB sẽ được phân phối cho những người tham gia tương ứng vào ngày 2020/11/03 bằng nền tảng Pool-X.

Trang burning trên ứng dụng: https://m.pool-x.io/burnPol?lang=en_US 

Trang burning web: https://pool-x.io/burning-drop 

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ Pool-X

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)