Kính gửi người dùng Pool-X!

COMBO (COMB) sẽ có trên Pool-X BurningDrop từ 19:00:00 ngày 17 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN). Trong chiến dịch này, tổng số token COMB là 225.000.000. Người dùng có thể khai thác COMB bằng cách Staking token KCS. Trong giai đoạn tăng tốc, người dùng đã Staking có thể tăng sức mạnh tính toán của COMB bằng cách đốt POL. Các sản phẩm khoanh vùng và chi tiết tương đối như sau. Nhấn vào đây để kiểm tra các quy tắc hoạt động.

(Tất cả thời gian của sự kiện này đều mặc định là múi giờ Việt Nam)

Các sản phẩm Staking KCS-FOR-COMB-30D KCS-FOR-COMB-90D KCS-FOR-COMB-180D
Hệ số phân phối COMB 1 12 45
KCS Staking Hard Cap Không có 2,000,000 KCS 2,000,000 KCS
Giai đoạn đăng ký 19:00 ngày 17/10/2020 đến 19:00 ngày 19/10/2020
Giai đoạn Staking 23:00:00 ngày 21/10/2020 đến 23:00:00 ngày 20/11/2020 23:00:00 ngày 21/10/2020 đến 23:00:00 ngày 19/01/2021 23:00:00 ngày 21/10/2020 đến 23:00:00 ngày 19/04/2021
Giai đoạn tăng tốc đốt coin 19:00 ngày 19/10/2020 đến 19:00 ngày 21/10/2020
Thời gian phân phối COMB 03/11/2020

Giới thiệu COMBO:

COMBO (COMB) là một giao thức phi tập trung được phát triển dựa trên chuỗi công khai KuChain, bao gồm giao thức khai thác thanh khoảng, giao thức phát hành tài sản tổng hợp, Staking cược, mạng oracle phi tập trung và các giao thức khác. Dự án COMBO cung cấp một lớp tổng hợp tài chính phi tập trung để các tài sản tài chính truyền thống, bao gồm tiền pháp định, hàng hóa và cổ phiếu, có thể được kết nối liền mạch với chuỗi thông qua công nghệ blockchain. COMBO (COMB) hoàn toàn phi tập trung và miễn chứng chỉ để cho phép tất cả người dùng dễ dàng tham gia và cải thiện tính dễ sử dụng trên kênh giải pháp chuỗi của tài sản tài chính truyền thống.

Trang web chính thức của COMBO: https://www.comboos.com 

Whitepaper: bấm để xem

Ghi chú:

  1. Người dùng cần đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia hoạt động Staking này.
  2. Người dùng xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động này là tự nguyện và Tập đoàn KuCoin đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hóa có rủi ro cao. Nó được thực hiện 24/7 mà không cần đóng cửa. Hãy chú ý đến rủi ro đầu tư. Pool-X sẽ có một quy trình xem xét nghiêm ngặt đối với các dự án trực tuyến, nhưng sẽ không chịu bất kỳ khoản bồi thường hoặc trách nhiệm nào khác cho các hành vi đầu tư. Vui lòng lưu ý các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)