Để thể hiện sự đánh giá cao đối với sự ủng hộ của người dùng KuCoin đối với Alkimi (ADS), chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng ADS trị giá 50.000 đô la cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Alkimi (ADS): https://alkimiexchange.com/

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến 17:00:00 ngày 27 tháng 4 năm 2022 (theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Phần thưởng dành riêng cho Nhà giao dịch ADS mới! 10.000 đô la trong ADS được tăng lên để nắm bắt!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng giao dịch ADS lần đầu tiên và có số tiền giao dịch (mua + bán) đạt 1.500 ADS sẽ được chia đều một phần thưởng ADS trị giá 10.000 đô la.

* KuCoin sẽ xếp hạng tất cả những người dùng đủ điều kiện vào thời điểm khi số tiền giao dịch của họ đạt 1.500 ADS.

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Giành phần Chia sẻ Giải thưởng ADS Trị giá 25.000 đô la!

Người dùng có số tiền giao dịch ADS (mua + bán) đạt 5.000 ADS trên KuCoin sẽ giành được một phần của nhóm giải thưởng ADS trị giá 25.000 đô la!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

* Phần thưởng cho những người dùng đủ điều kiện không phải là Top 30 người chiến thắng = (Tổng số tiền giao dịch của mỗi người dùng/tất cả những người dùng đủ điều kiện không phải là tổng số tiền giao dịch của Top 30 người chiến thắng) * 7,550 đô la Mỹ bằng ADS.

Hoạt động 3: Airdrop cộng đồng, tổng cộng $5.000 ADS To Give Away!

Những người dùng đáp ứng các yêu cầu sau trong thời gian diễn ra chiến dịch sẽ có cơ hội giành được một phần bằng nhau của nhóm giải thưởng ADS trị giá 5.000 đô la:

1) Theo dõi Alkimi trên Twitter và tham gia Alkimi Telegram Group , Alkimi Discord Group ;

2) Điền vào biểu mẫu của Google.

1.000 người dùng đủ điều kiện sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được một phần thưởng của ADS Community Airdrop trị giá 5.000 đô la.

Mỗi người dùng sẽ nhận được $5 trong ADS.

Ghi chú:

  1. Số lượng giao dịch = mua + bán;
  2. Tài khoản Nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động Alkimi;
  3. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của ADS/USDT trong thời gian chiến dịch;
  4. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)