Để cảm ơn tất cả người dùng đã ủng hộ FLUX, chúng tôi sẽ thực hiện một loạt chiến dịch (bao gồm 4 vòng) cùng với dự án Flux, với tổng giải thưởng là 1 triệu FLUX cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện. Tổng giải thưởng cho vòng hai là 200.000 FLUX!

Để biết thêm thông tin: Bấm để xem

Tìm hiểu thêm về Flux (FLUX): https://runonflux.io

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 14 tháng 5 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Cuộc thi Mua ròng, Nhận Giải thưởng 150.000 FLUX !

Top 30 người dùng có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) FLUX cao nhất trên KuCoin sẽ chia sẻ giải thưởng 150.000 FLUX!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:Hoạt động 2: Phần thưởng khi tham gia nhân đôi: Giành được Phần thưởng trị giá 50.000 FLUX!

  1. Người dùng có khối lượng mua ròng FLUX (mua – bán – rút) từ 1.000 FLUX trở lên trên KuCoin sẽ được chia đều một số giải thưởng 20.000 FLUX.
  2. Người dùng có khối lượng mua ròng FLUX (mua – bán – rút) từ 2.000 FLUX trở lên trên KuCoin, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch FLUX / USDT vào danh sách Yêu thích của họ sẽ được chia đều một số giải thưởng 30.000 FLUX.

* Người dùng đủ điều kiện có thể nhận được gấp đôi phần thưởng tham gia.

Ghi chú:

  1. Khối lượng Mua ròng: mua – bán – rút tiền;
  2. Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động FLUX;
  3. Người chiến thắng Hoạt động 1 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng Hoạt động 2;
  4. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 1 trước 20:00 ngày 12 tháng 5 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)