Kính gửi người dùng KuCoin,

Thời gian hoạt động: Từ 23:00:00 ngày 8 tháng 8 năm 2020 đến 22:59:59 ngày 31 tháng 8 năm 2020 (Theo giờ Việt Nam)

Điền vào biểu mẫu Google để đăng ký https://forms.gle/JLUtQgkcCoNtheYm8 

Hoạt động 1: Đối với tất cả người mới đăng ký và giao dịch vào cuối tuần, nhận coin miễn phí và chia sẻ 1.000 USDT

  1. Tất cả người mới đăng ký KuCoin vào cuối tuần sẽ nhận được một đợt airdrop coin miễn phí (có thể là #ADA #USDT #TRX #XRP hoặc #BTT).
  2. Nếu khối lượng giao dịch ít nhất là 100 USDT, người mới sẽ nhận được 1 hạn ngạch chia sẻ
  3. 3 người mới hàng đầu có khối lượng giao dịch cao nhất vào cuối tuần sẽ được thưởng trực tiếp 50 USDT mỗi người.

Hoạt động 2: Mời bạn bè đăng ký và giao dịch vào cuối tuần, nhận coin miễn phí và chia sẻ 1.000 USDT

  1. Nếu bạn của bạn đăng ký KuCoin qua liên kết giới thiệu của bạn vào cuối tuần, cả hai bạn sẽ nhận được một đợt airdrop coin miễn phí (có thể là #ADA #USDT #TRX #XRP hoặc #BTT).
  2. Nếu khối lượng giao dịch của người được mời ít nhất là 100 USDT, cả bạn và người được mời của bạn sẽ nhận được 1 hạn ngạch chia sẻ mỗi người.
  3. Mời bạn bè của bạn đăng ký KuCoin thông qua link giới thiệu của bạn.

Phân phối phần thưởng:

Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đủ điều kiện qua email. Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản chính của người chiến thắng trên KuCoin trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoạt động kết thúc.

Ghi chú:

  1. Cùng một thiết bị và cùng một địa chỉ IP sẽ được coi là cùng một tài khoản và cùng một người dùng khi tham gia hoạt động.
  2. Người dùng đã tham gia vào các chương trình liên kết KuCoin khác sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động này.
  3. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi của người dùng có bị coi là gian lận hay không và xác định xem có nên hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)