sun farming kucoin deposit

[Dành riêng Việt Nam] Nạp SUN token để cùng chia sẻ 2000 USDT!

Buổi ra mắt thế giới của token SUN trên KuCoin đã diễn ra. Nhân dịp này, đội ngũ KuCoin Việt Nam tổ chức sự kiện nạp SUN nhận thưởng cho người người KuCoin Việt Nam.

Thời gian tham gia sự kiện:

00:00:00 ngày 11 tháng 9 năm 2020- 00:00:00 ngày 14 tháng 9 năm 2020 (Theo giờ Việt Nam)

Quy tắc:

1. 100 người tham gia đầu tiên nạp 5 SUN trở lên vào tài khoản KuCoin mới đăng ký sẽ chia đều 2000 USDT, mỗi người sẽ nhận được 20 USDT.
2. Những người tham gia hợp lệ là những người dùng mới đăng ký tài khoản KuCoin bằng liên kết bên dưới:

https://kucoinvn.com/go/DepositSUNonKuCoin

Ghi chú:
– Sự kiện chỉ dành cho người dùng KuCoin Việt Nam
– Phần thưởng sẽ được phân phối sau 15 ngày làm việc
– KuCoin Bảo lưu quyền quyết định cuối cùng về hoạt động này

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)