Nối tiếp những sự kiện gần đây của KuCoin và để chúc mừng năm mới, KuCoin Việt Nam tổ chức sự kiện trau dồi kiến thức cùng cộng đồng với các chủ đề về các chương trình HOT gần đây của của KuCoin.

Thời gian: 19:00 ngàY 01.01.2021 (Tối nay)

Giải thưởng: $200

Địa điểm:  Telegram https://t.me/KuCoinVietNam

Hướng dẫn:

Luật chơi: Sẽ có tổng cộng 4 câu hỏi, tương ứng 50$/câu. Vào lúc 19h, 19h05, 19h10, 19h15 ngày 01.01.2020, câu hỏi sẽ được đăng vào Telegram KuCoin Việt Nam, 5 bạn trả lời đúng và nhanh nhất (Theo quy định bên dưới) ở mỗi câu sẽ được nhận thưởng 10$/bạn.

Quy định:

1. Mỗi bạn được trả lời 1 lần, 5 bạn có đáp án đúng đầu tiên sẽ được chọn. Bạn nào edit đáp án sẽ bị loại cho câu đó.

2. Bạn có 1 phút để đọc câu hỏi và bắt đầu trả lời, câu trả lời được ghi nhận sau khi câu hỏi được post 1 phút, bạn trả lời trước 1 phút đọc câu hỏi sẽ bị loại.

Kết quả thời gian được tính dựa trên trang web.telegram.org

Câu trả lời phải được biểu diễn dưới dạng đầy đủ như trong phần câu hỏi. Ví dụ:

Câu hỏi: KuCoin được thành lập vào năm nào?

A. Năm 2013
B. Năm 2016
C. Năm 2015
D. Năm 2017

Câu trả lời đúng được ghi nhận phải được ghi đầy đủ là “D. Năm 2017”. Câu trả lời chỉ ghi “D” sẽ không được tính hợp lệ. Edit đáp án từ “D” thành “D. Năm 2014” cũng không được tính hợp lệ.

Vào Telegram để tham gia: https://t.me/KuCoinVietNam

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)