Futures Brawl 5 – Give me 5! Futures Brawl hiện đang có những Pool giải thưởng và phần thưởng có thể được rút. Tham gia ngay tại đây.

Thời gian Sự kiện: 16:00 ngày 9 tháng 11 năm 2020 – 16:00 ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Giờ Việt Nam)

Điểm Brawl (Brawl Points)

Người chơi sẽ nhận được giải thưởng USDT theo thứ hạng của họ dựa trên tổng điểm Brawl của họ. Chi tiết như sau:

Thứ hạng Phần thưởng
1 90 USDT
2 70 USDT
3 50 USDT
4-10 Tổng cộng 120 USDT (được chia sẻ với những người chơi khác dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân trên tổng điểm)
Phần thưởng tham gia Tổng cộng 700 USDT (được chia sẻ với những người chơi khác dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân trên tổng điểm)
 1. 3 người chơi hàng đầu có thể nhận được phần thưởng tương ứng dựa trên xếp hạng của họ, trong khi 4-10 người chơi hàng đầu có thể chia sẻ phần thưởng dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân trên tổng điểm. Đối với những người tham gia có số điểm ≥100, họ có thể nhận được một phần của Phần thưởng Tham gia theo tỷ lệ điểm cá nhân của họ trên tổng điểm.
 2. Mời bạn bè tham gia Team Brawl và nhận được nhiều điểm hơn! Làm thế nào để chơi Team Brawl?
  Giải thưởng cho mỗi người trong số 4-10 người chơi hàng đầu không vượt quá 50 USDT.
  Điểm Brawl được tạo ra trong quá trình giao dịch Futures Brawl. Tỷ lệ điểm = Điểm cá nhân / Tổng điểm của những người dùng có cùng mức thưởng. Giao dịch ngay!

Chuỗi thắng

Người chơi sẽ nhận được giải thưởng USDT theo thứ hạng của họ dựa trên chuỗi chiến thắng dài nhất của họ. Chi tiết như sau:

Chuỗi thắng Phần thưởng
Top 1 70 USDT
≥6 vòng Tổng cộng 500 USDT (được chia sẻ với những người chơi khác dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân trên tổng điểm)
 1. Người chơi đứng đầu 1 trong bảng xếp hạng Chuỗi thắng sẽ nhận được 70 USDT. Nếu có nhiều hơn một người chơi đứng đầu, mỗi người chơi có thể nhận được một phần thưởng bằng nhau.
 2. Đối với người chơi có chuỗi thắng ≥ 6 vòng, họ có thể chia sẻ 500 USDT dựa trên tỷ lệ thắng liên tiếp của cá nhân trên tổng số trận thắng liên tiếp.

Ví dụ: Nếu một người thắng liên tiếp 10 vòng và tổng số trận thắng liên tiếp của những người có Chuỗi thắng ≥ 6 vòng là 100, thì người chơi có thể chia sẻ: 10/100 * 500 = 50USDT

Lưu ý

 1. Làm thế nào tham gia Chiến đội 3v3 (3v3 Team Brawl)?
 2. CHỈ những người dùng đã đăng ký hoạt động mới có thể yêu cầu Phần thưởng tham gia. 10 người dùng hàng đầu không thể nhận Phần thưởng tham gia. Lưu ý: Để nhận phần thưởng tham gia, vui lòng nhấp để đăng ký hoạt động trước trong thời gian khuyến mãi.
 3. Người dùng có thể tận hưởng cả phần thưởng cho Chuỗi thắng và Điểm Brawl nếu họ đủ điều kiện. Số tiền tối thiểu của các giải thưởng trên là 0,5 USDT.
 4. Nền tảng sẽ chụp nhanh Bảng xếp hạng LeaderBoard khi kết thúc hoạt động. Mọi thay đổi về điểm và chuỗi chiến thắng sau khi chụp nhanh sẽ không được tính.
 5. Đối với bất kỳ tài khoản trùng lặp hoặc giả mạo nào bị phát hiện là gian lận hoặc cố gắng thực hiện các hành vi gian lận, nền tảng sẽ giữ lại việc phân phối phần thưởng; đối với bất kỳ thao tác nào cố gắng lấy phần thưởng một cách bất hợp pháp, những người vi phạm sẽ bị tước tư cách nhận phần thưởng.
 6. Phần thưởng hoạt động sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện đó trong vòng 7 ngày làm việc sau hoạt động.
 7. KuCoin Futures bảo lưu mọi quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/DangKyKuCoin

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)