Futures Brawl 3.0 – T3AM BRAWL! Dẫn dắt nhóm của bạn và giành giải thưởng!

Mời bạn bè tham gia cùng bạn trong Team Brawl và nhận thêm điểm. Đồng hành với nhóm của bạn và đạt đến đỉnh của bảng xếp hạng!

Hãy trở thành một phần của đội chiến thắng và giành danh dự cho đội của bạn!

Futures Brawl hiện đang cung cấp tổng giải thưởng Brawl Points và tổng giải thưởng Winning Streak, với những người chơi xếp hạng ở đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng!

Tất cả những người tham gia đều có thể nhận được một phần của Phần thưởng tham gia. Bấm để tham gia ngay

Thời gian hoạt động: 15:30:00 ngày 23 tháng 9 năm 2020 – 22:59:59 ngày 9 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN)

Điểm Brawl (Điểm tranh đấu)

Người chơi sẽ nhận được giải thưởng USDT tùy theo thứ hạng của họ dựa trên tổng điểm tranh đấu của họ. Chi tiết như sau:

Hạng Phần thưởng
1 120 USDT
2 100 USDT
3 80 USDT
4-10 Tổng 300 USDT (Chia dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân so với điểm tổng)
Phần thưởng tham gia Tổng 1000 USDT (Chia dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân so với điểm tổng)
 1. 3 người chơi hàng đầu có thể nhận được phần thưởng tương ứng dựa trên xếp hạng của họ, trong khi 4-10 người chơi hàng đầu có thể chia sẻ phần thưởng dựa trên tỷ lệ điểm cá nhân trên tổng điểm. Đối với tất cả những người tham gia, họ có thể nhận được một phần của Phần thưởng Tham gia theo tỷ lệ điểm cá nhân của họ trên tổng điểm.
 2. Mời bạn bè tham gia Team Brawl và nhận được nhiều điểm hơn! Làm thế nào để chơi Team Brawl?
 3. Giải thưởng cho mỗi người trong số 4-10 người chơi hàng đầu không vượt quá 80 USDT.
 4. Điểm Brawl được tạo ra trong quá trình giao dịch Futures Brawl. Tỷ lệ điểm = Điểm cá nhân/Tổng điểm của những người dùng cùng mức thưởng. Giao dịch ngay bây giờ.

Winning Streak
Người chơi sẽ nhận được giải thưởng USDT theo thứ hạng của họ dựa trên chuỗi chiến thắng dài nhất của họ. Chi tiết như sau:

Winning Streak Phần thưởng
Top 1 100 USDT
≥ 6 vòng 1000 USDT (Chia dựa trên tỷ lệ chiến thắng liên tục của các nhân so với tổng chiến thắng liên tục)
 1. Người chơi đứng đầu 1 trong bảng xếp hạng Chiến thắng sẽ nhận được 100 USDT. Nếu có nhiều hơn một người chơi đứng đầu, mỗi người chơi có thể nhận được một phần thưởng bằng nhau.
 2. Đối với những người chơi có Điểm thắng ≥ 6 vòng, họ có thể chia sẻ 1.000 USDT dựa trên tỷ lệ thắng liên tiếp của cá nhân trên tổng số trận thắng liên tiếp.

Ví dụ: Nếu một người thắng liên tiếp 10 vòng và tổng số trận thắng liên tiếp của những người có Điểm thắng ≥ 6 vòng là 1.000, thì người chơi có thể chia sẻ: 10/1000 * 1000 = 10USDT

Nguyên tắc hoạt động

 1. Làm thế nào để có một cuộc chiến đội 3v3?
 2. CHỈ những người dùng đã đăng ký hoạt động mới có thể nhận Phần thưởng tham gia. 10 người dùng hàng đầu không thể nhận Phần thưởng tham gia. Lưu ý: Để nhận phần thưởng tham gia, vui lòng nhấp để đăng ký hoạt động trước trong thời gian diễn ra hoạt động.
 3. Người dùng có thể tận hưởng cả phần thưởng cho Điểm chiến thắng và Điểm giao tranh nếu họ đủ điều kiện. Số tiền tối thiểu của các giải thưởng trên là 0,5 USDT.
 4. Người dùng đăng ký thành công hoạt động này cần phải thực hiện giao dịch tranh đấu Futures. Nền tảng sẽ phân phối phần thưởng theo xếp hạng tranh đấu sau khi hoạt động hoàn tất.
 5. Đối với bất kỳ tài khoản trùng lặp hoặc giả mạo nào bị phát hiện là gian lận hoặc cố gắng thực hiện các hành vi gian lận, nền tảng sẽ giữ lại việc phân phối phần thưởng; đối với bất kỳ thao tác nào cố gắng lấy phần thưởng một cách bất hợp pháp, những người vi phạm sẽ bị tước tư cách nhận phần thưởng.
 6. Phần thưởng hoạt động sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện đó trong vòng 7 ngày làm việc sau hoạt động.
 7. KuCoin Futures bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng về sự kiện.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)