Kính gửi người dùng Pool-X!

Pool-X sẽ ra mắt Chiến dịch VELO Staking vào lúc 16:30:00 ngày 22 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN). Các sản phẩm Staking hiện có là “VELO-Staking” với APR là 52% và “VELO-30D” với APR là 58% (không bao gồm khai thác POL).

Chi tiết trong bảng:

* Trong thời gian Staking, ngoài lợi ích Staking từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Ghi chú:

  1. Người dùng cần phải đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia hoạt động Staking này.
  2. Trong thời gian đăng ký, không có phần thưởng Staking của tài sản đã Staking và POL phần thưởng khai thác sẽ được tạo ra.
  1. Người dùng có thể giao dịch tài sản đã Staking trên Sàn giao dịch Pool-X để có được tính thanh khoản của tài sản (Giao dịch trên Sàn giao dịch Pool-X sẽ không khả dụng 24 giờ trước khi kết thúc chiến dịch Staking).
  2. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)