Kính gửi người dùng Pool-X!

Hord (HORD) BurningDrop sẽ bước vào Giai đoạn Tăng tốc Đốt vào lúc 17:00:00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Theo giờ VN). Người dùng đã đặt cọc thành công tài sản USDT/ETH/BTC có thể tăng sức mạnh tính toán của HORD bằng cách đốt DAO.

Sau khi quá trình ghi đĩa bắt đầu, người dùng có thể kiểm tra những thay đổi tương đối của sức mạnh tính toán trên trang ghi đĩa Pool-X. (Tất cả thời gian cho sự kiện này tham khảo múi giờ UTC – Bạn chỉ cần lấy giờ UTC như đã thông báo cộng vào 7 giờ là ra giờ Việt Nam)

Luật như sau:

  1. Phương pháp tính toán trong giai đoạn tăng tốc đốt DAO:

1) Phân bổ ban đầu của người dùng sau khi đặt cược = F

2) Hệ số tăng tốc bằng cách đốt cháy DAO = V

3) Phân bổ cuối cùng của người dùng sau khi ghi DAO = F ’

4) F ’= (V + 1) F

5) V = 0,18452 * arctan (2000 * ε – 2,08) + 0,207166085

6) ε = Lượng người dùng DAO đốt / F

Sau khi tính đến Hệ số tăng tốc,

Phân bổ cuối cùng của người dùng của HORD = Tổng số tiền của HORD / Phân bổ cuối cùng tổng thể * F ’

  1. Sau khi Giai đoạn Tăng tốc Đốt kết thúc, giai đoạn đặt cược sẽ bắt đầu. 30% phần thưởng HORD sẽ được phân phối lần đầu tiên vào tài khoản Pool-X vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 và phần còn lại sẽ được phân phối 10% mỗi tháng, sẽ hoàn thành trong 7 tháng liên tục.

Trang web đốt

Trang ứng dụng đốt

 

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)