Hướng dẫn giao dịch ký quỹ KuCoin

Làm thế nào để giao dịch ký quỹ (margin trade) trên sàn KuCoin?

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các thao tác để thực hiện giao dịch ký quỹ (margin trade) hay còn gọi là giao dịch đòn bẩy tại sàn KuCoin.

Đối với các bạn muốn xem hướng dẫn trực quan hơn, các bạn có thể xem tại video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=VsmmH9R5rQU 

Hoặc đọc bài viết này:

  1. Đăng nhập tài khoản, sau khi vay/cho vay tiền, hãy nhấp vào thanh điều hướng của Margin trực tiếp để truy cập trang Margin Trade.
Bắt đầu giao dịch ký quỹ margin trade sàn KuCoin
Bắt đầu giao dịch ký quỹ margin trade sàn KuCoin

 

  1. Chọn cặp giao dịch từ cột bên trái để vào trang giao dịch tương ứng. Dưới đây là ví dụ về BTC/USDT, tìm kiếm BTC/USDT từ cột bên trái và nhấp vào nó:
Chọn cặp giao dịch Ký quỹ margin
Chọn cặp giao dịch Ký quỹ margin

 

  1. Có hai hướng về Giao dịch ký quỹ trên KuCoin: Long/Short.

3.1 Chọn thực hiện lệnh long, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Mua BTC”.

Chọn thực hiện lệnh long, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Mua BTC”
Chọn thực hiện lệnh long, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Mua BTC”

3.2 Chọn thực hiện lệnh Short, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Sell BTC”.

Chọn thực hiện lệnh Short, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Sell BTC”
Chọn thực hiện lệnh Short, điền giá đầu vào và số tiền, nhấp vào “Sell BTC”
  1. Nếu lệnh được đặt hoặc khớp thành công, bạn có thể xem lại trong lịch sử Đặt lệnh (Order History) hoặc lịch sử giao dịch (Trade History)

Kiểm tra lệnh giao dịch ký quỹ margin KuCoin

Lưu ý: 

Trong giao dịch ký quỹ, thu nhập có thể được tăng lên gấp nhiều lần nếu dự đoán của bạn di chuyển cùng hướng với thị trường; Tuy nhiên, tổn thất của bạn có thể tăng lên tương ứng nếu dự đoán của bạn đi ngược lại với thị trường. Xin lưu ý rủi ro cẩn thận khi tham gia giao dịch ký quỹ.

Khi nào bạn đạt được lợi nhuận?

Dưới đây là một ví dụ cho BTC/USDT:

Mua BTC (Long): Cho vay USDT, mua BTC bằng USDT trong Giao dịch ký quỹ. Khi giá BTC tăng lên, lệnh Long có lãi. Đóng vị thế, bán BTC sang USDT, phần USDT còn lại là lợi nhuận sau khi trả nợ gốc và lãi.

Bán BTC (Short): Cho vay BTC, Bán BTC ra USDT trong Giao dịch ký quỹ. Khi giá BTC di chuyển xuống, lệnh Short có lãi. Đóng vị thế, bán USDT ra BTC, phần BTC còn lại  là lợi nhuận sau khi trả nợ gốc và lãi.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)