Bài viết tổng hợp các cách xử lý cho các trường hợp gửi coin sai vào sàn KuCoin

 1. Điền thiếu hoặc điền sai memo/tag/message/payment id

  Ngoài thông tin là địa chỉ nạp, một số coin/token bắt buộc bạn phải điền thông tin nạp kèm theo là memo/tag/message/payment id, tùy coin/token mà sẽ có loại thông tin nạp kèm theo khác nhau. Bạn lưu ý phải điền thông tin nạp kèm theo đó khi nạp coin/token đó. Nếu bạn quên hoặc điền sai, vui long tạo ticket request tại: https://support.kucoin.plus/hc/en-us/requests/new và điền các thông tin cần thiết để đội ngũ kĩ thuật kiểm tra. Xem hướng dẫn điền thông tin. Hướng dẫn như sau:
  – “Please select your issue type Accurately to expedite the process.” -> Chọn vấn đề của bạn, ở đây nạp sai thì chọn “Deposit issue
  – “Your email address” -> Điền địa chỉ email của bạn
  – “Your registered email address/Phone#” -> Nếu bạn đăng ký tài khoản KuCoin bằng email thì điền email đó vào đây. Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng số điện thoại thì điền số điện thoại đó vào đây. Nếu cả 2 thì điền cái nào cũng được
  – “Type of deposit issue:” -> Chọn vấn đề nạp là vấn đề gì
  + Nếu là nạp mà coin chưa được ghi nhận (đã có xác nhận trên blockchain) thì chọn “deposit didn’t arrive”
  + Nếu nạp coin sai địa chỉ -> “deposit to a wrong address”
  + Nếu nạp sai token đến KuCoin thì chọn “deposit wrong token to KuCoin”
  + Nếu điền thiếu hoặc sai memo/message/payment id thì chọn “other deposit issue”
  – Which token/coin did you deposit: -> Ghi tên Coin/token bạn nạp sai
  – Amount of deposit -> Số lượng bạn nạp
  – Date of deposit – > ngày nạp
  – Wallet address of recipient: -> Địa chỉ ví nhận
  – Txid: -> Txid của giao dịch nạp
  – Subject: Nếu nạp sai memo/message/payment id thì ghi “Wrong memo/message/payment id deposit”
  – Description -> miêu tả cụ thể hơn vấn đề của bạn
  – Priority -> Mức độ gấp/ưu tiên của vấn đề

 2. Gửi token địa chỉ hợp đồng cũ

  Một số token đã thay đổi địa chỉ hợp đồng token của họ, nói đơn giản dễ hiểu là họ không dùng token đó nữa mà đổi sang token khác, bạn phải liên hệ đội ngũ dự án của họ để hỏi cách quy đổi từ token sang mới nếu có hoặc hỏi họ địa chỉ hợp đồng mới.
  Đối với các token địa chỉ hợp đồng cũ mà sàn KuCoin đã hỗ trợ chuyển đổi sang token mới, sàn KuCoin sẽ không hỗ trợ nạp token cũ nữa. Nếu bạn muốn lấy lại token địa chỉ hợp đồng cũ, bạn có thể tạo ticket request tại https://support.kucoin.plus/hc/en-us/requests/new và điền các thông tin cần thiết để đội ngũ kiểm tra.

 3. Gửi sai địa chỉ coin hoặc gửi coin/mạng lưới hiện KuCoin chưa hỗ trợ

Vui lòng cung cấp UID tài khoản KuCoin của bạn, tên token, txid và địa chỉ gửi tiền của bạn và gửi ticket request ( https://support.kucoin.plus/hc/en-us/requests/new ) để đội ngũ kĩ thuật kiểm tra.

____2.png

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)