Bước 1. Chuyển KCS vào tài khoản giao dịch của bạn

Đăng nhập vào KuCoin và nhấp “Assets” →”Main Account” →”Transfer”. Chuyển KCS vào tài khoản giao dịch của bạn để cho phép việc giảm phí tự động thông qua KCS.

Bước 2. Cho phép tính năng “Trả phí bằng KCS”

Bạn có thể mở tính năng “KCS Pay Fees” thông qua ba cách sau:

Cách 1. ​Bạn có thể mở tính năng “KCS Pay Fees” trong profile người dùng trên website KuCoin.

Cách 2.​ Bạn có thể mở tính năng “KCS Pay Fees” trong cửa sổ đặt lệnh ở giao diện giao dịch trên KuCoin website

Cách 3.​ Người dùng App có thể mở tính năng “KCS Pay Fees” từ khu vực profile được hiển thị như dưới.

Bước 3: ​Làm thể nào để kiểm tra tính năng này trong chi tiết tài sản sau khi mở tính năng thanh toán phí giao dịch bằng KCS

Khi chức năng này được mở, mỗi giao dịch sẽ tạo ra ba dòng vốn, bao gồm chi tiết dữ liệu cho khoản khấu trừ phí giao dịch ban đầu của bạn, phí được hoàn lại và phí khấu trừ KCS.

Cách tính phí phải trả qua KCS

Nếu cặp giao dịch được vận hành là BTC / USDT. Ban đầu, phí giao dịch thông qua đơn vị giá USDT. Khi bạn mở chức năng, phí giao dịch sẽ thông qua đơn vị KCS. Công thức chuyển đổi chi tiết là KCS / USDT = giá mua cao nhất hiện tại của KCS / BTC chia cho giá mua cao nhất hiện tại của BTC / USDT. Thời gian cập nhật giá thị trường mới nhất là 1s / lần. Nếu phí giao dịch là chính KCS, chiết khấu tương ứng sẽ vẫn được hưởng nếu người dùng mở chức năng tính phí giao dịch khấu trừ KCS.

Điều gì xảy ra nếu số dư KCS của tôi không đủ?

Khi KCS trong tài khoản giao dịch / tài khoản chính của bạn không đủ, sẽ không có chiết khấu tương đối nào theo chức năng này.

Làm thế nào để kiểm tra hồ sơ thanh toán KCS của tôi?

Khi chức năng này được mở, mỗi giao dịch sẽ tạo ra ba dòng vốn, bao gồm chi tiết dữ liệu cho khoản khấu trừ phí giao dịch ban đầu của bạn, phí được hoàn lại và phí khấu trừ KCS. Lịch xử khấu trừ có trên trang “Tài sản” — “Chi tiết Tài khoản”.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)