Để chào mừng Gamium (GMM) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng GMM trị giá 70.000 đô la cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Gamium (GMM): https://gamium.world

Chiến dịch sẽ chạy từ 18:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2022 đến 18:00:00 ngày 14 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Cuộc thi nắm giữ, Giành Phần thưởng trị giá $20.000 GMM!

Trong thời gian chiến dịch, KuCoin sẽ chụp nhanh số dư GMM của mỗi người dùng mỗi ngày vào lúc 23:00 (giờ Việt Nam) (tổng cộng 7 ảnh chụp nhanh). Top 30 người dùng  có khối lượng nắm giữ trung bình của GMM cao nhất sẽ giành được một phần của nhóm giải thưởng GMM trị giá 20.000 đô la!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Phần thưởng xếp hạng
Top 1 $ 1,800 GMM
Top 2 $ 1,300 GMM
Top 3 $ 1.000 GMM
Top 4-10 $ 700 GMM
Top 11-20 $ 600 GMM
Top 21-30 $ 500 GMM
* Thời gian chụp nhanh: 23:00:00 hàng ngày từ ngày 7 tháng 5 năm 2022 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam).

Hoạt động 2: Cuộc thi Mua ròng GMM, Giành phần Chia sẻ Giải thưởng GMM Trị giá $40.000!

Top 100 tài khoản có số tiền mua ròng (mua – bán – rút) GMM/USDT cao nhất trên KuCoin sẽ chia sẻ một tổng giải thưởng  trị giá $40.000 GMM

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Ranking Rewards
🔥Top 1 $2,000 in GMM
Top 2 $1,600 in GMM
Top 3 $1,400 in GMM
Top 4-10 $1,000 in GMM each
Top 11-20 $800 in GMM each
Top 21-30 $600 in GMM each
Top 31-40 $500 in GMM each

Top 41-100 một phần chia sẻ của $9.000 trong GMM tương ứng với số tiền mua ròng của họ (không bao gồm Top 40)

Hoạt động 3: Phần thưởng tham gia, Giành phần thưởng trị giá $10.000 trong GMM!

Những người dùng hoàn thành các nhiệm vụ sau đây sẽ chia đều tổng giải thưởng GMM trị giá 10.000 đô la.

1) Có số tiền giao dịch (mua + bán) đạt 30.000 GMM trở lên;

2) Thêm cặp giao dịch GMM/USDT vào danh sách Yêu thích của họ;

3) Vượt qua KYC1.

Ghi chú:

Số tiền mua ròng = mua – bán – rút;
Khối lượng giao dịch = mua + bán;
Tài khoản phụ và Tài khoản chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động GMM;
40 người chiến thắng cao nhất của Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng của Hoạt động 3;
Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của GMM / USDT trong thời gian chiến dịch;
KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 13:00 ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
Hoạt động này không liên quan đến Apple Inc;
Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.
Tìm viên ngọc tiền điện tử tiếp theo trên KuCoin!

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)