Tuần trước, Blog KuCoin đã xuất bản bài viết “Kiếm tiền khi bạn ngủ, Cách kiếm thu nhập thụ động trên KuCoin”, đây là một trong những bài viết được quan tâm nhất của chúng tôi. Tôi đoán tất cả chúng ta đều thích tiền tự sinh ra tiền.

Trên thực tế, nếu bạn muốn xem tất cả các cách mà tiền có thể làm việc cho bạn trên KuCoin, thì đó là thời gian để hiểu rằng nó không chỉ là nền tảng Cho vay mà chúng ta đã nói tuần trước. Người dùng cũng có thể thu được lợi nhuận bằng cách tham gia Staking thông qua Pool-X Staking và Soft Staking, điều này sẽ làm tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mã hóa mà họ hiện có.

Tôi tin rằng khi nói đến chủ đề này, mọi người đều nôn nóng chờ đợi để được tham gia, nhưng không cần phải vội vàng trong đầu. Hôm nay, Blog KuCoin sẽ giới thiệu các sản phẩm Pool-X Staking cho bạn, để bạn có thể tìm hiểu những cách thậm chí tốt hơn để kiếm tiền cho bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị một số câu trả lời để giải đáp các thắc mắc của bạn và giúp bạn kiếm tiền!

Q: Pool-X có những sản phẩm nào?

A: Hiện tại, Pool-X có hai loại sản phẩm Staking: Tiền gửi linh hoạt (Flexible Deposit) và Tiền gửi cố định (Fixed Deposit). Các sản phẩm Tiền gửi linh hoạt có thể được Staking bất cứ lúc nào và bạn có thể đăng ký hồi lại token bất cứ lúc nào (mặc dù bạn sẽ cần đợi thời gian chờ lấy lạii được xác định bởi dự án). Thời gian Staking cho các sản phẩm Tiền gửi cố định là cố định và chỉ có thể được đổi sau khi chúng hết hạn. Thời gian Staking khác nhau cho mỗi sản phẩm Tiền gửi cố định. Thời hạn hiện tại đối với các sản phẩm Tiền gửi cố định Pool-X là 21, 30 và 90 ngày. Giống như với sản phẩm COTI-30D, thời gian Staking là 30 ngày.

Xin lưu ý: Pool-X hỗ trợ giao dịch tài sản được Staking trên thị trường giao dịch thanh khoản. Bất kể đó là một sản phẩm linh hoạt hay cố định, người dùng có thể có được thanh khoản bằng cách giao dịch chứng chỉ Staking trên thị trường giao dịch thanh khoản khi họ cần thanh khoản tài sản. Các bước hoạt động cụ thể sẽ được giải thích trong các bài viết blog sau.

Q: Điều gì xảy ra với thời gian quy đổi cho các sản phẩm Staking?

A: Điều bạn cần lưu ý là các sản phẩm Gửi tiền linh hoạt có thể được đổi bất cứ lúc nào, nhưng bạn không thể ngay lập tức nhận được tiền/token của mình. Bạn cần chờ thời gian lấy lạitương ứng. Vì thời hạn lấy lại không phải là một phần của Staking, không có lợi nhuận trong thời gian chờ chuộc.

Q: Tại sao các coin/token khác nhau có thời gian lấy lại khác nhau?

A: Độ dài của thời gian lấy lại cho mỗi sản phẩm Staking phụ thuộc vào dự án. Các dự án khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau cho thời gian chờ lấy lại của họ. ví dụ, Thời gian lấy lại TRX hiện tại  là 3 ngày trong khi ATOM và XTZ là 21 ngày.
Q: Pool-X Staking hiện đang hỗ trợ những loại tiền/token nào?

A: Gửi tiền linh hoạt và cố định mỗi loại hỗ trợ các loại tiền/token khác nhau. Tiền gửi linh hoạt hiện hỗ trợ 9 coin/token: KCS, TRX, VSYS, WAN, XTZ, EOS, TOMO, NWC và ATOM. Tiền gửi cố định chỉ mở cho đăng ký tại một số thời điểm nhất định. Các sản phẩm hiện đang tính lãi bao gồm COTI, TRX, EOS, XTZ, ROOBEE, NWC và CHR. Các sản phẩm đang tính lãi không thể được sử dụng để Staking, nhưng có thể được giao dịch trên thị trường giao dịch thanh khoản. Pool-X có một sản phẩm Tiền gửi cố định mới gần đây đã được cung cấp: NWC-21D. Thời gian đăng ký có thể được xem tại đây.

Q: Lợi ích của việc Staking là gì?

A: Khi bạn tham gia Staking trên Pool-X, bất kể đó là sản phẩm cố định hay linh hoạt, thu nhập bạn có thể kiếm được bao gồm hai phần: cụ thể là thu nhập Staking và thu nhập khai thác POL.

Các loại coin/token khác nhau có thu nhập khác nhau từ Staking. Xét về sản phẩm Tiền gửi linh hoạt, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm được tham chiếu là từ 3% đến 10%. Như ATOM, lợi nhuận Staking hàng năm hiện tại là 7%, trong khi lợi nhuận hàng năm của POL là 6,86%.

Đối với Tiền gửi cố định, tiền lãi hàng năm được tham chiếu có thể dao động khá nhiều. Như ONE-30D, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm được tham chiếu là 25% và lợi nhuận hàng năm được tham chiếu POL của nó là 6,88%.

Người dùng có thể nhấp vào đây để xem lợi nhuận hàng năm được tham chiếu trên các sản phẩm linh hoạt và cố định.

Q: Lợi nhuận của Staking đến từ đâu?

A: Tài sản của người dùng tham gia Pool-X Staking sẽ được bình chọn cho các node tương ứng và người dùng có thể kiểm tra các node đã nói trong quá trình Staking (nếu dự án chưa khởi chạy mainnet, tiền lãi sẽ đến từ quỹ chiến dịch mà dự án cung cấp ).

Lợi nhuận khai thác POL đến từ sản lượng Staking POL. Số tiền khai thác hàng ngày hiện tại là 250.000 POL. Sản lượng khai thác POL bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tính toán khai thác POL.

Xin lưu ý rằng người dùng tham gia Staking có thể có được sức mạnh tính toán khai thác POL, được tính toán dựa trên giá trị thị trường của Staking và hệ số điều chỉnh công suất tính toán. Hệ số điều chỉnh công suất tính toán bị ảnh hưởng bởi hệ số điều chỉnh thanh khoản và hệ số điều chỉnh trong thời gian mua lại sản phẩm. Xem thêm về Tổng sản lượng khai thác tại đây.

Q: Khi nào tiền lãi từ việc Staking sẽ được phân phối?

A: Để bảo vệ lợi nhuận của người dùng ở mức độ lớn nhất, lợi nhuận của sản phẩm linh hoạt và cố định được giải quyết mỗi ngày và được phân phối vào ngày hôm sau. Thời gian phát hành sẽ được hoãn lại nếu tình huống giảm nhẹ xảy ra.


Q: Làm thế nào để bạn tham gia Staking trên Pool-X?

A: Chỉ có ba bước để bắt đầu Staking trên Pool-X. Các quy trình đặt sản phẩm linh hoạt và cố định là tương tự nhau. Để thể hiện rõ hơn quy trình vận hành để Staking, chúng tôi sẽ sử dụng sản phẩm linh hoạt ATOM để trình bày:

Bước 1: Nhấp vào “Staking” và chọn ATOM-Staking (đó là phần Bắt đầu trực tiếp) sau đó nhấp vào “Stake Now”


Bước 2: Nhập số lượng Staking tại “Amount of Staking” và mật khẩu giao dịch của bạn, đồng ý với Thỏa thuận khai thác tiền mã hóa và nhấp vào “Stake Now”.

Xin vui lòng đọc thông tin trên từng sản phẩm một cách cẩn thận và thận trọng.

Bước 3: Kiểm tra lịch sử lockup

Người dùng có thể kiểm tra trực tiếp lịch sử khóa bằng cách nhấp vào “Lockup History” khi bạn đã Staking thành công hoặc bằng cách nhấp vào “Assets” trên góc trên bên phải của trang web Pool-X. Sau đó, nhấp vào “Lockup History” và chọn loại coin mà bạn đã Staking bất cứ khi nào bạn cần.

Bạn nghĩ sao? Bây giờ bạn đã hiểu rõ Staking Pool-X chưa?

Hãy truy cập Pool-X và tự mình thử nó!

Bài viết tiếp theo trên Blog KuCoin sẽ cung cấp cho mọi người một cách khác để lấy tiền của bạn làm việc cho bạn thông qua Pool-X Soft Staking.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)