kucoin nâng cấp cấu trúc bộ máy và chiến lược mới nhất của KuCoin

Như đã thảo luận và quyết định bởi đội ngũ quản lý KuCoin, KuCoin sẽ thực hiện nâng cấp toàn diện về cấu trúc, thương hiệu và chiến lược của mình. Là bước đầu tiên của quá trình nâng cấp, KuGroup đã chính thức được thành lập.

KuGroup bao gồm ba nhóm kinh doanh là KuCoin Global, KuCloud và Hệ sinh thái KuChain & KCS. Với tư cách là Chủ tịch của KuGroup, ông Michael Gan sẽ giám sát chiến lược toàn cầu của KuCoin Global và nỗ lực nhiều hơn trong việc khám phá ranh giới của công nghệ blockchain với KuChain, Chuỗi công khai do KuCoin cung cấp.

Được sự bổ nhiệm từ ông Michael, ông Johnny Lyu, người đồng sáng lập KuCoin sẽ đảm nhận vai trò CEO của KuCoin Global. Johnny sẽ chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động hàng ngày của KuCoin, KuMEX, Pool-X cũng như sự mở rộng và thịnh vượng của hệ sinh thái KCS. Các cập nhật khác liên quan đến KuCoin, KuMEX, Pool-X, KCS và KuChain sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Về Johnny Lyu

Johnny Lyu CEO KuCoin Global

Johnny Lyu là người đồng sáng lập KuCoin, đồng sáng lập Pool-X, và người đứng đầu KuCloud. Năm 2018, Johnny đã lãnh đạo đội ngũ gọi vốn thành công khoản đầu tư 20 triệu vòng A của KuCoin từ IDG Capital và Matrix Capital. Từ năm 2019, Johnny đã dẫn đầu chiến lược mới về xây dựng cơ sở hạ tầng Crypto của KuCoin, và một số sản phẩm và dịch vụ mới như các kênh niêm yết khác nhau, dịch vụ Soft Stakes và Pool-X PoS Mining Pool đã được triển khai liên tiếp, cho phép KuCoin xây dựng Cơ sở hạ tầng tiền mã hoá hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Vào tháng 3 năm 2020, Johnny giới thiệu chương trình ươm tạo của KuCoin, nhằm giúp các dự án giai đoạn đầu mở rộng kết nối và nguồn lực, phát triển mô hình kinh doanh và ra mắt thành công.

Dưới sự lãnh đạo của Johnny Lyu, KuCoin sẽ luôn đặt người dùng lên hàng đầu, tiến tới thập kỷ thịnh vượng tiếp theo trong thị trường tiền mã hoá.

Thông báo chính thức: https://www.kucoin.com/news/en-announcement-on-the-latest-upgrade-of-kucoin-structure-and-strategy

1 CommentClose Comments

1 Comment

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)