Để kỷ niệm 3 năm thành lập Safe Haven, KuCoin sẽ khởi động một chiến dịch đặc biệt với đội ngũ Safe Haven để thưởng cho cả nền tảng của chúng tôi và người dùng SHA. Tổng phần thưởng là 10,333,333 SHA sẽ được phân phối cho tất cả những người tham gia đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Safe Haven: https://safehaven.io 

Tìm hiểu thêm về SafeKey: https://shop.safetech.io 

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 5 tháng 12 năm 2020 đến 17:00:00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Rút thăm may mắn cho Nhà giao dịch SHA mới, Giành và Chia sẻ tổng số tiền 2.000.000 SHA!

Người dùng chưa từng giao dịch SHA trên KuCoin trước đây (bao gồm cả người dùng mới đăng ký) sẽ có cơ hội giành được phần thưởng đặc biệt. Trong suốt thời gian hoạt động, chúng tôi sẽ xếp hạng tất cả người dùng SHA mới đạt khối lượng giao dịch 80.000 SHA trở lên vào thời điểm họ giao dịch SHA lần đầu tiên. Người dùng có số xếp hạng chứa ‘3’ sẽ giành được phần rút thăm may mắn của chúng tôi (các số xếp hạng chiến thắng bao gồm 3,13,23,30,31,32,33,34… 301.302,303 …)

* Chỉ 400 người dùng sẽ giành được phiếu rút thăm may mắn, mỗi người dùng may mắn sẽ nhận được 5.000 SHA (tương đương 16USDT) trong phần thưởng!

Hoạt động 2: 30 nhà giao dịch hàng đầu: Giành được một phần trong tổng số 5.000.000 SHA!

30 người dùng hàng đầu có số tiền giao dịch SHA (mua + bán) cao nhất trên KuCoin sẽ giành được một phần 5.000.000 SHA.

Top 1 800,000 SHA (Tương đương 2500 USDT)
Top 2 500,000 SHA
Top 3 300,000 SHA
Top 4-10  200,000 SHA mỗi người
Top 11-20 120,000 SHA mỗi người
Top 21-30  80,000 SHA mỗi người


Hoạt động 3: Kỷ niệm năm thứ 3 của SafeHaven, tham gia để chia sẻ 3,333,333 SHA!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 3,333,333 SHA sẽ được chia đều cho tất cả các nhà giao dịch đủ điều kiện.

Người dùng đáp ứng hai yêu cầu dưới đây sẽ được coi là nhà giao dịch đủ điều kiện:

 1. Có khối lượng giao dịch SHA (mua + bán) từ 100.000 trở lên trong suốt thời gian thi đấu.
 2. Thêm các cặp giao dịch SHA / USDT và SHA / BTC vào Danh sách yêu thích của họ.

Lưu ý:

 1. Chỉ có 400 suất dành cho người dùng May mắn
 2. Khối lượng giao dịch = khối lượng mua + bán;
 3. Người dùng có thể nhận được phần thưởng từ cả hoạt động 1 và hoạt động 3;
 4. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;
 5. Top 30 nhà giao dịch hàng đầu (Hoạt động 2) sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 3) và phần thưởng giao dịch đầu tiên (Hoạt động 1);

KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng Top 30 trước 20:00 ngày 9 tháng 12 năm 2020 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 3 ngày kể từ khi chiến dịch kết thúc;

 1. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày kể từ ngày chiến dịch kết thúc;
 2. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

  Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

  https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

  Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

  🇻🇳 Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

  🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

  🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

  🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

  🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)