Để kỷ niệm Strong (STRONG) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch niêm yết để tặng phần thưởng 380 STRONG cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về STRONG (STRONG): https://strongblock.com/index.html

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 3 tháng 3 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 10 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Cuộc thi mua ròng, Tận hưởng 200 STRONG!

Top 20 tài khoản có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) cao nhất của cặp giao dịch STRONG/USDT trên KuCoin sẽ giành được một phần 200 STRONG!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:


Hoạt động 2: Giữ STRONG để kiếm STRONG!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 10 tài khoản hàng đầu có số tiền nắm giữ trung bình STRONG cao nhất mỗi ngày trên KuCoin sẽ nhận được 5 STRONG (khoảng 270 đô la) làm phần thưởng.

Phần thưởng khi tham gia: Người dùng có số tiền nắm giữ STRONG trung bình hàng ngày đạt 2 STRONG trở lên trên KuCoin sẽ chia đều 50 STRONG.

Thời gian chụp nhanh: Từ 23:00:00 ngày 4 tháng 3 năm 2021 đến 23:00:00 ngày 9 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN)

Hoạt động 3: Nhân đôi Phần thưởng khi tham gia, Giành phần thưởng trong tổng số 80 Giải thưởng STRONG!

Người dùng có khối lượng mua ròng STRONG (mua – bán – rút) từ 2 STRONG trở lên trên KuCoin sẽ chia đều một nhóm giải thưởng 50 STRONG.

Người dùng có khối lượng mua ròng STRONG (mua – bán – rút) từ 2 STRONG trở lên và vượt qua KYC2 và thêm cặp giao dịch STRONG / USDT vào Danh sách Yêu thích của họ sẽ chia đều 30 giải thưởng STRONG.

* Người dùng đủ điều kiện có thể nhận được gấp đôi phần thưởng tham gia.

Lưu ý

  1. Khối lượng Mua ròng: mua – bán – rút tiền;
  2. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi như cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động STRONG;
  3. 20 người dùng hàng đầu của Hoạt động 1 và 10 người dùng hàng đầu của Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 3);
  4. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 1 trước 20:00 ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)