API Trading Carnival

Kính gửi người dùng API KuCoin,

Mời bạn bè của bạn đăng ký, giao dịch API trên KuCoin và cả hai bạn sẽ được giảm giá phí giao dịch.

Làm thế nào để tham gia:

 1. Điền vào biểu mẫu Google để đăng ký: https://forms.gle/NHfN7EVGZpKot8p46
 2. Mời bạn bè của bạn đăng ký trên KuCoin bằng mã giới thiệu của bạn hoặc qua liên kết giới thiệu của bạn.

Quy tắc phần thưởng:

 1. Cả người mời và người được mời sẽ được giảm 7.5% phí giao dịch API trong tháng 8 năm 2020.
 2. Khi số lượng người mời tăng lên, người mời sẽ được giảm giá lớn hơn cho phí giao dịch API, lên tới 30%, trong tháng 8 năm 2020. Chi tiết có trong bảng dưới đây.
Số người được mời Lượng giảm phí giao dịch
1 7.5%
2 15%
3 22.5%
4 30%

 

 1. Người được mời cần giao dịch không dưới 20% khối lượng giao dịch từ người mời của họ trong tháng 8 năm 2020.

Thời gian hoạt động:

 1. Người dùng có thể đăng ký tham gia sự kiện và bắt đầu mời mọi người trước khi kết thúc vào lúc 23:00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 (UTC + 7).
 2. Tỷ lệ chiết khấu cho mỗi người tham gia sẽ được tính sau cuối tháng 8 năm 2020.

Phân phối phần thưởng:

Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đủ điều kiện qua email. Phần thưởng sẽ được phân phối cho tài khoản chính của người chiến thắng trên KuCoin trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động.

Ghi chú:

 1. Cùng một thiết bị và cùng một địa chỉ IP sẽ được coi là cùng một tài khoản và cùng một người dùng khi tham gia hoạt động.
 2. Người dùng đã tham gia các chương trình liên kết khác của KuCoin sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động này.
 3. Các nhà tạo lập thị trường sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động này.
 4. Người dùng API đã được giảm giá phí giao dịch khác sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động này.
 5. KuCoin bảo lưu mọi quyền thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi của người dùng có được tính là gian lận hay không, và xác định xem có nên hủy bỏ tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng được KuCoin đưa ra là có hiệu lực ràng buộc pháp lý đối với tất cả những người tham gia. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin dưới bất kỳ hình thức nào.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)