Để chào mừng Creditcoin (CTC) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng 60.000 CTC cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Creditcoin (CTC): https://creditcoin.org

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 13 tháng 1 năm 2022 đến 17:00:00 ngày 20 tháng 1 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Phần thưởng khi nạp tiền ròng, Creditcoin mời bạn chia sẻ 15.000 CTC!

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng có khối lượng tiền gửi ròng (gửi – rút) ít nhất 50 CTC sẽ được chia sẻ tổng giải thưởng 15.000 CTC tương ứng với tổng khối lượng tiền gửi ròng của họ.

* Phần thưởng cho người dùng đủ điều kiện = (Tổng khối lượng tiền gửi ròng của mỗi người dùng / tổng khối lượng tiền gửi ròng của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 15.000 CTC.

* Khối lượng gửi ròng sẽ được tính từ thời điểm chức năng gửi tiền của CTC mở trên KuCoin vào lúc 17:00:00 ngày 12 tháng 1 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 2: Chào mừng bạn đến với Giao dịch CTC và Giành phần thưởng 10.000 CTC!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có khối lượng giao dịch (mua + bán) ít nhất 100 CTC sẽ nhận được phần thưởng 10 CTC cho mỗi người.

Đến trước, được phục vụ trước! Giới hạn cho 1.000 người dùng đầu tiên.

Hoạt động 3: Cạnh tranh Giao dịch, Giành Phần thưởng 35.000 CTC!

Người dùng có khối lượng giao dịch CTC (mua + bán) đạt 500 CTC trên KuCoin sẽ giành được một phần trong tổng giải thưởng 35.000 CTC!

Các cặp giao dịch là CTC/USDT và CTC/BTC.

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

* Phần thưởng cho những người dùng đủ điều kiện ngoài 30 người chiến thắng hàng đầu = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng/tổng khối lượng giao dịch của tất cả những người dùng đủ điều kiện không phải là 30 người chiến thắng hàng đầu) * 14.000 CTC.

Ghi chú:

  1. Khối lượng tiền gửi ròng = tiền gửi – rút tiền
  2. Khối lượng giao dịch = mua + bán;
  3. Các Tài khoản Phụ và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động Creditcoin;
  4. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của CTC/USDT trong thời gian chiến dịch;
  5. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng Top 10 của Hoạt động 3 trước 20:00 ngày 17 tháng 1 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):
Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)