Kính gửi người dùng KuCoin,

Để chào mừng PLGR được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng 3,000 USDT cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Thời gian sự kiện: 17:00:00 ngày 12 tháng 1 năm 2022 đến 17:00:00 ngày 18 tháng 1 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam)

Hoạt động 1: Tham gia Trận chiến Lợi nhuận và Chia sẻ 2,500 USDT!

Khi kết thúc hoạt động, hệ thống sẽ xếp hạng số tiền lợi nhuận của các bot giao dịch PLGR Spot Grid được tạo trong quá trình hoạt động, có tổng vốn đầu tư ≥100 USDT, đã chạy trong hơn 24 giờ và duy trì số chênh lệch >0. Nếu người dùng có nhiều bot giao dịch PLGR Spot Grid, thì bot có số tiền lợi nhuận cao nhất sẽ được tính. 20 người dùng hàng đầu theo số tiền lợi nhuận sẽ chia sẻ tổng giải thưởng 2,500 USDT. Chi tiết như sau:

Hoạt động 2: Phần thưởng cho người dùng mới và chia sẻ 500 USDT

50 người dùng mới đầu tiên tạo bot giao dịch PLGR Spot Grid trong quá trình hoạt động với tổng vốn đầu tư ≥100 USDT và giữ cho nó hoạt động trong hơn 24 giờ sẽ giành được một phần bằng nhau của tổng giải thưởng 500 USDT. Mỗi tài khoản được giới hạn để có một bot giao dịch tham gia hoạt động. (Giới hạn ở 50 người dùng mới, ai đến trước được phục vụ trước!)

* Người dùng mới chỉ những người tạo bot lần đầu tiên.

1eCWP7a4cw7YiU38fEnbVewiaH0HhMP7qzBJcS6U5.gif

Tham gia Trading Bot Server trên Discord

Tham gia Trading Bot Discussion trên Telegram

Ghi chú:

  1. Người dùng có thể tham gia vào tất cả các hoạt động trên cùng một lúc;
  2. Số tiền đầu tư là số tiền USDT được hiển thị khi bot đang chạy. Người dùng có thể kiểm tra số tiền đầu tư của các bot đã ngừng giao dịch của họ trên trang Lợi nhuận lịch sử được đánh dấu là ‘Đầu tư USDT’;
  3. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc;
  4. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào;
  5. KuCoin bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng về sự kiện.

Đội ngũ KuCoin

Tìm viên ngọc tiền mã hóa tiếp theo trên KuCoin!

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):
Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)