Để cảm ơn sự ủng hộ của tất cả người dùng như mọi khi, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng trị giá 16.000.000 SRK cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về SparkPoint (SRK): https://sparkpoint.io

Chiến dịch sẽ diễn ra từ 18:00:00 ngày 14 tháng 1 năm 2022 đến 18:00:00 ngày 21 tháng 1 năm 2022 (theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Tiền thưởng khi nạp tiền ròng, nạp tiền để nhận 10.000 SRK!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 200 người dùng đầu tiên có khối lượng nạp ròng SRK (gửi – rút) là 70.000 SRK sẽ nhận được 10.000 SRK mỗi người.

Giới hạn ở 200 suất. Đến trước, được phục vụ trước!

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Nhận Giải thưởng 10.000.000 SRK!

Người dùng có khối lượng giao dịch SRK (mua + bán) đạt 300.000 SRK trên KuCoin sẽ giành được một phần trong tổng giải thưởng 10.000.000 SRK!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

* Phần thưởng cho những người dùng đủ điều kiện không nằm trong top 30 = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / tất cả những người dùng đủ điều kiện không phải là tổng khối lượng giao dịch của top 30) * 3.000.000 SRK.

Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia nhân đôi, giành được phần thưởng trị giá 4.000.000 SRK

Nhóm 1:

Người dùng có khối lượng giao dịch (mua + bán) ít nhất 100.000 SRK trở lên, vượt qua KYC1 và thêm các cặp giao dịch SRK/USDTSRK/BTC vào danh sách Yêu thích của họ sẽ chia đều 3.000.000 SRK.

Nhóm 2:

Người dùng có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) ít nhất 50.000 SRK trở lên mỗi ngày trong ít nhất 3 ngày liên tiếp trên KuCoin sẽ chia sẻ đồng đều thêm 1.000.000 SRK tổng giải thưởng!

Ghi chú:

 1. Khối lượng giao dịch = mua + bán;
 2. Khối lượng nạp ròng = tiền gửi – rút tiền
 3. Khối lượng mua ròng = mua – bán – rút;
 4. Các Tài khoản Nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động SparkPoint;
 5. Top 30 của Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng Nhóm 1 của Hoạt động 3;
 6. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng top 10 cho khối lượng giao dịch cao nhất của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 19 tháng 1 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
 7. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
 8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

 1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
 2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
 3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
 4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)