Để chào mừng Tập đoàn LABS (LABS) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch niêm yết để tặng phần thưởng trị giá 30.000$ LABS cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Nhóm LABS (LABS): https://labsgroup.io

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Nạp LABS vào KuCoin, nhận $ 20 của bạn trong LABS!

Trong thời gian chiến dịch, 250 người dùng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu sau sẽ nhận được 20$ LABS mỗi người:

Khối lượng tiền gửi ròng (gửi – rút) đạt 2.000 LABS vào KuCoin;

Khối lượng giao dịch LABS đạt 2.000 LABS trên KuCoin. (Lưu ý: số tiền giao dịch được tạo bởi bot giao dịch cũng sẽ được bao gồm)

* KuCoin sẽ xếp hạng những người dùng đủ điều kiện vào thời điểm khối lượng tiền gửi ròng của họ đạt 2.000 LABS.

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Nhận 20.000$ LABS!

50 tài khoản hàng đầu có khối lượng giao dịch (mua + bán) cao nhất của các cặp giao dịch LABS / USDT và LABS / ETH trên KuCoin sẽ giành được một phần trị giá 20.000$ LABS!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:


Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia: Giành được Phần thưởng trị giá 5.000$ LABS!

Người dùng có khối lượng giao dịch LABS (mua + bán) từ 5.000 LABS trở lên, vượt qua KYC1 và thêm các cặp giao dịch LABS / USDT và LABS / ETH vào Danh sách yêu thích của họ sẽ chia đều 5.000$ LABS.

Ghi chú:

  1. Khối lượng tiền gửi ròng: tiền gửi – rút tiền;
  2. Khối lượng giao dịch: mua + bán;
  3. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của LABS / USDT trong thời gian chiến dịch;
  4. Tài khoản nhánh và Tài khoản chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động LABS;
  5. 50 người dùng hàng đầu của Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 3);
  6. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)