Để kỷ niệm việc mở bán token Spotlight lần thứ 18 của KuCoin với việc ClearDAO (CLH) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch tặng phần thưởng CLH trị giá 60.000 đô la cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Trang web chính thức của ClearDAO: https://cleardao.com

Tìm hiểu thêm về ClearDAO (CLH): ClearDAO (CLH) là gì và nó hoạt động như thế nào?

Chiến dịch sẽ diễn ra từ 20:00:00 ngày 07 tháng 01 năm 2022 đến 20:00:00 ngày 14 tháng 01 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Phần thưởng dành riêng cho người tham gia Spotlight, Nhận phần thưởng CLH trị giá $10

Trong thời gian chiến dịch, 800 người dùng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu sau sẽ nhận được $10 CLH mỗi người:

1) Tham gia thành công CLH Spotlight;

2) Có khối lượng giao dịch (mua + bán) tối thiểu 2.000 CLH.

*Tham gia thành công: Người dùng Nhấp vào ‘Tham gia ngay’ trong thời gian đăng ký và thấy ‘Đã tham gia thành công’.

*KuCoin sẽ xếp hạng tất cả những người dùng đủ điều kiện vào thời điểm khi khối lượng giao dịch của họ đạt 2.000 CLH.

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Chia sẻ Tổng Giải thưởng CLH Trị giá $40.000!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có khối lượng giao dịch CLH/USDT (mua + bán) đạt 5.000 CLH trở lên trên KuCoin sẽ giành được một phần của quỹ giải thưởng CLH trị giá $40.000!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

* Phần thưởng cho những người dùng đủ điều kiện không nằm trong top 30 = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / tất cả những người dùng đủ điều kiện ngoài tổng khối lượng giao dịch của top 30) * $10.000 CLH.

Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia, Chia sẻ phần thưởng $12.000 CLH!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, tất cả người dùng có khối lượng mua ròng CLH (mua – bán – rút) ít nhất 1.500 CLH trở lên, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch CLH/USDT vào danh sách Yêu thích của họ sẽ chia đều một quỹ giải thưởng CLH trị giá 12.000 đô la.

Ghi chú:

  1. Khối lượng giao dịch = mua + bán;
  2. Khối lượng mua ròng = mua – bán – rút;
  3. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của CLH/USDT (07:00:00 (theo giờ Việt Nam)) trong thời gian diễn ra chiến dịch;
  4. Tài khoản Nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia vào hoạt động ClearDAO (CLH);
  5. Top 30 của Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng Hoạt động 1 & Hoạt động 3;
  6. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng hàng top 10 cho khối lượng giao dịch cao nhất của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 12 tháng 01 năm 2022 (theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình diễn ra chiến dịch. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):
Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)