Nhận quỹ dùng thử LUNA lên đến hàng triệu! Kiếm lợi nhuận mà không mất phí
Người dùng Pool-X thân mến,
Để cung cấp thêm nhiều lợi ích cho cả người dùng Pool-X cũ và mới, nền tảng sẽ ra mắt hoạt động quỹ thử nghiệm LUNA với dự án Terra vào lúc 19:00:00 ngày 3 tháng 7 năm 2020 (Giờ Việt Nam). Hàng triệu trong quỹ LUNA sẽ được gửi đi và Pool-X mời bạn tham gia.

Tổng lượng tiền cung cấp trong quỹ thử nghiệm: 10,000,000 LUNA

Quyền tham dự: Dành cho tất cả người dùng Pool-X

Thời gian hoạt động: 18:00:00 ngày 03/07/2020 đến 22:59:59 ngày 31/07/2020 (giờ Việt Nam)

Cách để nhận quỹ thử nghiệm:

1. Thêm các cặp giao dịch POL/USDT, LUNA/USDT và LUNA/BTC vào Mục yêu thích (Favorites) trên KuCoin trong thời gian được nêu để được nhận quỹ thử nghiệm (Thời gian ghi nhận: 05/07/2020 lúc 22:59:59). Người dùng có thể nhận được quỹ thử nghiệm bằng cách hoàn thành 2 nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Giữ 2000 LUNA hoặc hơn trong tài khoản Pool-X của bạn, và bạn sẽ nhận được 10,000 LUNA trong quỹ thử nghiệm. Lượng tiền cho quỹ thử nghiệm có sẵn dành cho nhiệm vụ này là 3,000,000 và sẽ được chia cho top 300 người giữ được tính dựa trên vị trí từ cao tới thấp mà người dùng nắm giữ (Thời gian ghi nhận: 22:59:59 ngày 05/07/2020)
Nhiệm vụ 2: Tham gia vào mục Câu đố cung cấp bởi dự án Terra (LUNA). Người dùng có thể nhận được lượng tiền trong quỹ dùng thử tương ứng với độ chính xác của câu trả lời cho mục Câu đố. Lượng tiền cho quỹ thử nghiệm có sẵn cho nhiệm vụ này là 7,000,000, và số tiền này sẽ được chia cho người dùng theo thứ tự thời gian hoàn thành câu đố.
(Link câu đố: https://ks.wjx.top/m/83804582.aspx)

Lưu ý:
1. Chỉ những số điểm từ lần hoàn tất đầu tiên trong Câu đố mới được chấp nhận đối với mỗi người dùng.

2. Mỗi người dùng chỉ có thể nhận được nhiều nhất là 25,000 LUNA trong quỹ thử nghiệm.

3. Đối với một trong hai nhiệm vụ trên, nếu lượng quỹ thử nghiệm tương ứng không được chia đầy đủ, thì phần còn lại sẽ được tự động chia ở nhiệm vụ còn lại.

4. Người dùng có thể kiểm tra quỹ thử nghiệm được nhận trên trang Pool-X Assets.

5. Khi người dùng tham gia vào nhiệm vụ câu đố, chỉ một tài khoản duy nhất với cùng một địa chỉ IP mới có thể hưởng quỹ thử nghiệm; Nếu hai người dùng hoặc nhiều hơn có cùng địa chỉ IP khi hoàn thành nhiệm vụ câu đố, người dùng hoàn thành câu đó trước sẽ được nhận quỹ thử nghiệm.

Cách sử dụng quỹ thử nghiệm:
Trong thời gian đã nêu, người dùng có thể tham gia vào Staking “LUNA-21D” trên nền tảng Pool-X. Bên cạnh lợi ích khi staking LUNA, người dùng còn có thể nhận được một phần trong phần thưởng POL mining mỗi ngày! Do giới hạn thời gian và phân bổ cho lock-up, người dùng nhận quỹ thử nghiệm LUNA nhưng chưa stake thành công có thể stake riêng sản phẩm “LUNA-Staking”.
Chỉ tiết về sản phẩm có thể được tìm thấy tại trang web Pool-X: https://pool-x.io/

Lưu ý:

1. Trong thời gian quỹ thử nghiệm LUNA có hiệu lực, người dùng có thể tham gia staking trên Pool-X bằng cách sử dụng LUNA.

2. Stake sản phẩm Cố định “LUNA-21D” để nhận được phần thưởng staking LUNA và phần thưởng POL mining. Stake sản phẩm Linh hoạt “LUNA-Staking” để nhận được phần thưởng POL mining. Phần thưởng staking và mining (được quy về mệnh giá POL) sẽ được phân phối đến tài khoản Pool-X của bạn hàng ngày. Lợi nhuận sẽ được tính vào dựa theo số ngày T-1, T là số ngày còn lại cho staking (bao gồm cả ngày hiện đang staking).

3. Quỹ thử nghiệm LUNA sẽ không thể được rút hay chuyển từ Pool-X.

4. Quỹ thử nghiệm LUNA không thể được dùng cho phần thưởng Soft Staking trên Pool-X.

5. Sau khi quỹ thử nghiệm LUNA hết hạn, hệ thống sẽ tự động thu hồi lại quỹ thử nghiệm LUNA.

6. Người dùng theo đó xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động staking là tự nguyện, và KuCoin group không ép buộc, can thiệp, hay gây ảnh hưởng lên quyết định của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

7. Trong thời gian staking của các sản phẩm Cố định, người dùng không được phép chuộc lại trước hạn chót của thời gian staking. (Cách để chuộc lại: https://pool-x.zendesk.com/hc/en-us/articles/900000070243-How-to-redeem-the-staked-coins-)

8. Khi quỹ dùng thử hết hạn, nó sẽ tự động được thu lại bởi hệ thống, và số dư có sẵn của người dùng sẽ được dùng để hoàn lại quỹ dùng thử trước. Khi số dư có sẵn không đủ, hệ thống sẽ xử lý việc huỷ bỏ các lệnh giao dịch của người dùng và việc chuộc lại của tài sản bị khoá cho đến khi quỹ thử nghiệm được hoàn trả đầy đủ.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)