Kính gửi người dùng KuCoin,

KuCoin Earn sẽ ra mắt Staking cố định PHNX vào lúc 17:00:00 ngày 9 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam). Sản phẩm hiện có là “PHNX-180D” với APR là 30% (không bao gồm khai thác POL).

Các chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng:

* Trong thời gian Staking, ngoài lợi ích Staking từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Cách tham gia: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang web KuCoin Earn và chọn sản phẩm mong muốn của họ để Staking.

Ghi chú:

  1. Người dùng cần đăng ký trên KuCoin để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Trong thời gian đăng ký, sẽ không có phần thưởng Staking nào của các tài sản đã Staking và phần thưởng khai thác POL.
  3. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Cảnh báo rủi ro: Staking là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia và nhận thức được rủi ro đầu tư. KuCoin Group không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng tự nghiên cứu. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin Earn

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)