Kính gửi người dùng KuCoin,

Để cải thiện tốt hơn trải nghiệm và doanh thu của người dùng, Chương trình Soft Staking sẽ chuyển sang Pool-X 1.2, sẽ được ra mắt vào lúc 16:00:00 ngày 16 tháng 4 năm 2020. (Theo giờ VN)

Khi việc di chuyển hoàn tất:

Nền tảng Pool-X sẽ cung cấp cho người dùng các dịch vụ Soft Staking chuyên nghiệp hơn, bao gồm các chức năng phân tích thống kê và tổng quan doanh thu mới và doanh thu hàng năm có thể tăng lên tới 1,3 lần.

Thông báo quan trọng:

  1. Để bảo vệ thu nhập của người dùng, vui lòng chuyển các tài sản tham gia Soft Staking sang tài khoản Pool-X trước 22:59:59 ngày 16 tháng 4 năm 2020.
  2. Nền tảng KuCoin sẽ hoàn thành việc phân phối doanh thu Soft Staking từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 vào ngày 16 tháng 4 năm 2020.
  3. Doanh thu của Soft Staking bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 sẽ được phân phối bởi nền tảng Pool-X (thu nhập trong ngày T sẽ được phân phối vào ngày T + 1).

Chuyển tài sản:

Hiện tại, người dùng chỉ có thể chuyển tài sản sang tài khoản Pool-X thông qua trang tài sản.

Về chương trình Soft Staking:

KuCoin đã tiên phong trong Chương trình Soft Staking – hoàn tiền trên toàn thế giới. Người dùng có thể chuyển hoặc gửi tài sản vào nền tảng Pool-X và nhận doanh thu Staking vào ngày hôm sau. Với tiền Staking hàng ngày và không có thời gian Staking tối thiểu, người dùng có thể gửi và rút tài sản của họ bất cứ lúc nào.

Chi tiết tiếng Anh: https://www.kucoin.com/news/en-pool-x-will-launch-new-version-with-soft-staking-moving-to-the-platform

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)