Kính gửi người dùng Pool-X,

Pool-X sẽ ra mắt staking Harmony (ONE) cùng với dự án Harmony. Sản phẩm Staking có sẵn là của “ONE-30”, và APR có thể đạt tới 25% (không bao gồm khai thác POL).

Trong giai đoạn Staking, ngoài lợi ích Staking từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Thời gian đăng ký: 19:00:00 ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến 22:59:59 ngày 25 tháng 6 năm 2020 (Theo giờ Việt Nam)

Thời gian Staking: 23:00:00 ngày 25 tháng 6 năm 2020 đến 22:59:59 ngày 25 tháng 7 năm 2020 (Theo giờ Việt Nam)

Chi tiết sản phẩm có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây hoặc bạn có thể truy cập trang web Pool-X.

Hướng dẫn tham gia:

Trong thời gian đăng ký, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang Staking của trang web Pool-X và chọn sản phẩm mong muốn của họ để Staking. Xem hướng dẫn Staking tại đây.

Ghi chú:

  1. Người dùng cần đăng ký tài khoản KuCoin để tham gia hoạt động Staking này.
  2. Trong thời gian đăng ký, không có phần thưởng nào của tài sản được Staking và phần thưởng khai thác POL sẽ được tạo ra.
  3. Người dùng xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và Tập đoàn KuCoin đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.
  4. Trong thời gian Staking của các sản phẩm Cố định, người dùng không được phép đổi trước trước thời hạn Staking. (Làm thế nào để lấy lại?)

Cảnh báo rủi ro: Staking là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên có ý thức trong việc tham gia của họ và nhận thức được rủi ro đầu tư. Tập đoàn KuCoin không chịu trách nhiệm đối với người dùng lãi hoặc lỗ đầu tư. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng thực hiện nghiên cứu của riêng họ. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Pool-X sẽ phát hành thêm dịch vụ Staking trong tương lai. Đối với bất kỳ yêu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ với [email protected]

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Đội ngũ Pool-X

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)