Kính gửi người dùng Pool-X!

Pool-X sẽ ra mắt USDT Staking vào lúc 17:30:00 ngày 28 tháng 10 năm 2020 (Theo giờ VN). Trong chiến dịch này, các sản phẩm Staking là “USDT-7D” với APR là 10% và “USDT-14D” có APR là 12%.

Trong thời gian Staking, ngoài lợi ích Staking từ dự án, người dùng đã tham gia vào chiến dịch này trên nền tảng Pool-X cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày! Tất cả phần thưởng USDT kiếm được sẽ được phân phối trong vòng 24 giờ sau khi thời gian Staking kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập tài khoản Pool-X của mình để kiểm tra.

Thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo trong bảng dưới đây hoặc bạn có thể truy cập trang web Pool-X.

Các sản phẩm staking Thời gian đăng ký Giai đoạn Staking APR kỳ vọng (Chưa bao  Soft Cap của một người dùng Hard Cap của một người dùng Hard Cap của cả nền tảng
USDT-7D 17:30:00 ngày 28/10/2020 đến 22:59:59 ngày 31/10/2020 23:00:00 ngày 31/10/2020 đến 22:59:59 ngày 07/11/2020 10% 50 Không có 1,000,000
USDT-14D 17:30:00 ngày 28/10/2020 đến 22:59:59 ngày 31/10/2020 23:00:00 ngày 31/10/2020 đến 22:59:59 ngày 14/11/2020 12% 50 Không có 1,000,000

 

Làm thế nào để tham gia:

Trong thời gian đăng ký, tất cả người dùng KuCoin hoặc Pool-X có thể truy cập trang ‘Staking’ của trang web Pool-X và chọn sản phẩm mong muốn để Staking.

Ghi chú:

  1. Người dùng cần đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia hoạt động Staking này.
  2. Trong thời gian đăng ký, sẽ không có phần thưởng Staking nào của tài sản đã Staking và phần thưởng khai thác POL.
  3. Trong thời gian Staking của các sản phẩm Cố định, người dùng không được phép đổi trước trước thời hạn của thời gian Staking.
  4. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và Tập đoàn KuCoin đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Cảnh báo rủi ro: Staking là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên hợp lý khi tham gia và nhận thức được rủi ro đầu tư. KuCoin Group không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng tự tiến hành nghiên cứu. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)