Pool-x XTZ TRX

Pool-X sẽ bắt đầu một Chiến dịch staking giới hạn thời gian vào lúc 14:00:00 ngày 20 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8). Lô dự án khả dụng lần này là EOS-30 và XTZ-30.

Trong giai đoạn staking, ngoài các lợi ích staking của từng dự án, người dùng cũng có thể chia sẻ phần thưởng khai thác 250.000 POL mỗi ngày!

Thời gian đăng ký:

14:00:00 ngày 20 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8) đến 23:59:59 ngày 20 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8)

Chi tiết sản phẩm có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây hoặc bạn có thể truy cập trang web Pool-X.

APR Ước tính
(*Tính cả phần thưởng POL)
Soft Cap mỗi user Hard Cap mỗi user Soft Cap cả nền tảng Hard Cap cả nền tảng Giai đoạn Staking
(UTC+8)
EOS-30 2% 200 2000 200 800000 2020-03-21 00:00:00 – 2020-04-20 00:00:00
XTZ-30 6% 200 2000 200 800000 2020-03-21 00:00:00 – 2020-04-20 00:00:00

*APR: Annual Percentage Rate: Tỷ lệ lợi nhuận năm.

Cách thức tham gia

Trong thời gian Đăng ký, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang “Staking” của trang web Pool-X và chọn sản phẩm mong muốn của họ để staking. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

Ghi chú

1. Người dùng cần phải đăng ký tài khoản trên KuCoin để tham gia hoạt động Staking này. (Đăng ký với mã code 24fcKKR để nhận ưu đãi giảm 20% phí giao dịch)

2. Người dùng xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và Tập đoàn KuCoin đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Trong thời gian staking, ngoại trừ gói ATOM Linh hoạt, người dùng không được phép rút lại tài sản trước trước thời hạn của Thời gian Staking. (Làm thế nào để rút lại tài sản?)

4. Giải thích cuối cùng của hoạt động này thuộc về đội ngũ KuCoin.

Cảnh báo rủi ro:  Staking là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên có ý thức trong việc tham gia của họ và nhận thức được rủi ro đầu tư. Đội ngũ KuCoin không chịu trách nhiệm đối với lãi và lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng thực hiện nghiên cứu của riêng họ. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Đội ngũ KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Pool-X sẽ phát hành thêm dịch vụ đặt cược trong tương lai. Đối với bất kỳ yêu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ với [email protected]

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)