Shopping.io nhằm mục đích mang lại cho bạn trải nghiệm mua sắm liên tục mà bạn chưa từng có. Chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch cùng với dự án Shopping.io để tặng phần thưởng 200 SPI cho người dùng KuCoin đủ điều kiện. Hãy đi mua sắm!

Tìm hiểu thêm về Shopping.io (SPI): https://shopping.io/

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Giao dịch SPI/USDT để giành được 135 SPI!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 20 người dùng hàng đầu có khối lượng giao dịch (mua + bán) cao nhất của cặp giao dịch SPI/USDT trên KuCoin sẽ chia sẻ phần thưởng là 135 SPI!


Hoạt động 2: Phần thưởng khi tham gia: Giành phần thưởng trong tổng số 65 SPI!

  1. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng có khối lượng giao dịch SPI (mua + bán) đạt từ 2 SPI trở lên trên KuCoin sẽ chia đều một nhóm giải thưởng 30 SPI.
  2. Người dùng có khối lượng giao dịch (mua + bán) đạt từ 2 SPI trở lên, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch SPI/USDT vào Danh sách yêu thích của họ, sẽ chia đều một nhóm giải thưởng 35 SPI.

* Người dùng đủ điều kiện có thể chia sẻ cả hai nhóm giải thưởng cùng một lúc.

Ghi chú:

  1. Khối lượng giao dịch: mua + bán;
  2. Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;
  3. Người chiến thắng trong 20 Nhà giao dịch hàng đầu (Hoạt động 1) sẽ không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng tham gia (Hoạt động 2);
  4. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng Top 10 trước 20:00 ngày 26 tháng 4 năm 2021 (theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật muộn nhất vào ngày 7/5;
  5. Phần thưởng sẽ được phát không muộn hơn ngày 11 tháng 5;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

 

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)