pool-x qnt staking

Pool-X sẽ ra mắt QNT Fixed Staking (Staking Cố định) cùng với dự án Quant (QNT) vào lúc 17:00:00 ngày 2 tháng 3 năm 2021 (Giờ Việt Nam). Sản phẩm staking khả dụng là “QNT-45D” với APR là 15% (không bao gồm phần thưởng khai thác POL).

Các chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng:

Thời gian đăng ký (UTC) Thời gian staking (Giờ Việt Nam) APR dự kiến ​​(* Không bao gồm phần thưởng POL) Soft Cap của một người dùng (tính bằng QNT) Hard Cap của một người dùng
(tính bằng QNT)
Hard Cap của Toàn bộ Nền tảng (tính bằng QNT)
2.3.2021
17:00:00


4.3.2021
22:59:59
4.3.2021
23:00:00

18.4.2021
22:59:59
15% 10 1.000 50.000

* Trong thời gian staking, ngoài lợi ích staking từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Cách tham gia: Trong thời gian đăng ký, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang ‘Staking’ của trang web Pool-X và chọn sản phẩm mong muốn của họ để staking.

Ghi chú:

1. Người dùng cần phải đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia hoạt động staking này.

2. Trong thời gian đăng ký, sẽ không có phần thưởng staking của các tài sản đã staking và phần thưởng khai thác POL.

3. Người dùng có thể giao dịch tài sản đã staking trên Sàn giao dịch Pool-X để có được tính thanh khoản của tài sản (Giao dịch trên Sàn giao dịch Pool-X sẽ không khả dụng 24 giờ trước khi kết thúc chiến dịch staking).

4. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động staking là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Cảnh báo rủi ro: Đặt cược là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên hợp lý trong việc tham gia và nhận thức được rủi ro đầu tư. KuCoin Group không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng tự tiến hành nghiên cứu. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nhóm Pool-X

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)