Kính gửi người dùng KuCoin,

Để chào mừng Survival Game Online (SURV) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng 10.000 SURV cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Thời gian sự kiện: 01:00:00 ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến 01:00:00 ngày 4 tháng 2 năm 2022 (Theo giờ Việt Nam)

Hoạt động 1: Tham gia Cuộc thi APR & Chia sẻ 4.000 SURV

Khi kết thúc hoạt động, hệ thống sẽ xếp hạng APR của các bot giao dịch SURV Spot Grid được tạo trong quá trình hoạt động, có tổng vốn đầu tư ≥100 USDT, đã chạy trong hơn 24 giờ và duy trì số chênh lệch giá> 0. Nếu người dùng có nhiều bot giao dịch SURV Spot Grid, thì bot giao dịch có APR cao nhất sẽ được tính. 20 người dùng hàng đầu theo APR có thể chia sẻ 4.000 SURV. Cac chi tiết như sau:

Hoạt động 2: Tham gia Trận chiến lợi nhuận & Chia sẻ 4.000 SURV

Khi kết thúc hoạt động, hệ thống sẽ xếp hạng số tiền lợi nhuận của các bot giao dịch SURV Spot Grid được tạo trong quá trình hoạt động, đã chạy hơn 24 giờ và có số chênh lệch giá> 0. Nếu người dùng có nhiều hơn một bot giao dịch SURV Spot Grid, thì bot có số tiền lợi nhuận lớn nhất sẽ được tính. 20 người dùng hàng đầu theo số tiền lợi nhuận có thể chia sẻ 4.000 SURV. Cac chi tiêt như sau:

Hoạt động 3: Giành quyền tham gia và phần thưởng cho người dùng mới & chia sẻ 2.000 SURV

Người dùng tạo bot giao dịch SURV Spot Grid trong quá trình diễn ra hoạt động với tổng vốn đầu tư ≥100 USDT và giữ cho nó hoạt động trong hơn 24 giờ sẽ giành được một phần bằng nhau trong nhóm phần thưởng 2.000 SURV. Mỗi tài khoản được giới hạn để có một bot giao dịch tham gia hoạt động.

1eCWP7a4cw7YiU38fEnbVewiaH0HhMP7qzBJcS6U5.gif

Tham gia KuCoin Trading Bot Discussion trên Telegram

Tham gia KuCoin Trading Bot trên Discord

Ghi chú:
  1. Có thể đưa nhiều nhất 1 bot vào danh sách chọn lọc cho mỗi tài khoản của các hoạt động trên;
  2. Người dùng có thể tham gia vào tất cả các hoạt động trên cùng một lúc;
  3. Số tiền đầu tư là số lượng USDT được hiển thị khi bot đang chạy. Người dùng có thể kiểm tra số tiền đầu tư của các bot đã ngừng giao dịch của họ trên trang Lợi nhuận lịch sử được đánh dấu là ‘Đầu tư USDT’;
  4. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc;
  5. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào;
  6. KuCoin bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng về sự kiện.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)