Tìm hiểu thêm về Crown (CWS): https://www.seascape.network

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 14 tháng 5 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Cuộc thi Mua ròng, Nhận 25.000$ CWS!

20 tài khoản hàng đầu có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) cao nhất của cặp giao dịch CWS/USDT trên KuCoin sẽ giành được một phần CWS trị giá 25.000$!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:


Hoạt động 2: Tổ chức Cuộc thi, Nhận $15.000 CWS!

Trong thời gian chiến dịch, KuCoin sẽ chụp nhanh số dư CWS của mỗi người dùng mỗi ngày vào lúc 23:00 (Theo giờ Việt Nam). 20 tài khoản hàng đầu có số lượng CWS nắm giữ trung bình cao nhất mỗi ngày trên KuCoin sẽ giành được một phần trị giá 15.000$ CWS.

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:


Hoạt động 3: Rút thăm may mắn Crown & KuCoin, Giành phần thưởng trị giá 5.000$ CWS!

Tất cả người dùng có số tiền nắm giữ trung bình hàng ngày (bao gồm cả tài khoản Chính và tài khoản Giao dịch) từ 10 CWS trở lên trên KuCoin trong thời gian diễn ra chiến dịch sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn. 100 người chiến thắng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được $ 50 CWS mỗi người.

Hoạt động 4: Phần thưởng khi tham gia: Giành phần thưởng trị giá 5.000$ CWS!

Người dùng có khối lượng mua ròng CWS (mua – bán – rút) từ 10 CWS trở lên trên KuCoin, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch CWS/USDT vào Danh sách yêu thích của họ sẽ chia đều 5.000$ CWS.

Ghi chú:

  1. Khối lượng Mua ròng: mua – bán – rút tiền;
  2. Thời gian chụp nhanh: Từ 23:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến 16:00:00 ngày 13 tháng 5 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam)
  3. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của CWS/USDT trong thời gian chiến dịch;
  4. Tài khoản nhánh và Tài khoản chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động CWS;
  5. 20 người dùng hàng đầu của Hoạt động 1 & 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 4);
  6. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 12 tháng 5 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)