Kính gửi người dùng KuCoin,

Do sự phổ biến của Sự kiện kỷ niệm 1 năm KuCoin Trading Bot, chúng tôi muốn giúp nhiều người dùng hơn tham gia vào sự kiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để làm như vậy, chúng tôi đã thêm chức năng “Địa chỉ mặc định” và kéo dài thời hạn gửi địa chỉ ví KCC.

Người dùng có thể sử dụng chức năng “Địa chỉ mặc định” để nhanh chóng bắt đầu hoặc kích hoạt sự kiện. Hạn chót để gửi địa chỉ ví KCC đã được cập nhật thành 06:59 01/02/2022 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, người dùng phải đảm bảo cập nhật địa chỉ ví KCC của mình về địa chỉ chính xác trước thời hạn. Người dùng sẽ không nhận được NFT của họ nếu họ nhập địa chỉ mặc định hoặc sai.

Dưới đây là hướng dẫn tham gia Sự kiện kỷ niệm 1 năm Bot giao dịch KuCoin:

Hướng dẫn liên quan:

Cách định cấu hình mạng KCC với ví MetaMask

Tạo BOT của bạn

Tham gia Máy chủ Bot giao dịch KuCoin trên Discord

Tham gia cuộc thảo luận về bot giao dịch KuCoin trên Telegram

Ghi chú:

1. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào;

2. KuCoin bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng về sự kiện.

Đội ngũ KuCoin

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam
  3. Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam
  4. Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)