Để kỷ niệm sự phát triển gần đây và bản cập nhật DApp của Uno Re (UNO), đồng thời để cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng KuCoin, chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch tặng phần thưởng trị giá 20.000$ UNO cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Uno Re (UNO): https://unore.io

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 11 tháng 8 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 18 tháng 8 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Cuộc thi Mua ròng, Thưởng $15.000 UNO!

Tất cả người dùng có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) từ 800 UNO trở lên sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng mua ròng của UNO trên KuCoin trong thời gian chiến dịch để giành được một phần trị giá 15.000$ UNO!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:Hoạt động 2: Phần thưởng đặc biệt của Uno Re Hỏi & Đáp: Giành phần thưởng trị giá 5.000$ UNO!

Người dùng có khối lượng mua ròng đạt 400 UNO trở lên, hãy thêm cặp giao dịch UNO/USDT vào Danh sách yêu thích của họ và điền vào tất cả các câu trả lời đúng trong biểu mẫu bên dưới sẽ chia đều 5.000$ UNO!

Biểu mẫu Hỏi & Đáp:

https://forms.gle/XTvMpwuj2RjeFPHj6

Tìm câu trả lời ở đây:

Trang web của Uno Re: https://unore.io

Uno Re Twitter: https://twitter.com/unoreinsure

Uno Re Telegram: https://t.me/UnoReinsure

Uno Re Linkedin: https://www.linkedin.com/company/unore

Ghi chú:

  1. Khối lượng Mua ròng: mua – bán – rút tiền;
  2. Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động Uno Re;
  3. Số lượng phần thưởng sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của UNO / USDT trong suốt thời gian chiến dịch;
  4. 20 người chiến thắng cao nhất của Hoạt động 1 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng của Hoạt động 2;
  5. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 1 trước 20:00 ngày 16 tháng 8 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)