Để kỷ niệm Netvrk (NTVRK) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng 30.000 NTVRK cho người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về Netvrk (NTVRK): https://www.netvrk.com

Chiến dịch sẽ chạy từ 15:00:00 ngày 13/10/2021 đến 15:00:00 ngày 20/10/2021 (theo giờ Việt Nam)

Hoạt động 1: Tận hưởng Phần thưởng Giao dịch Đầu tiên dành cho Nhà giao dịch NTVRK Mới!

Tiền thưởng giao dịch đầu tiên: Người dùng hoàn thành giao dịch đầu tiên của bất kỳ cặp giao dịch NTVRK nào trong thời gian chiến dịch và đạt khối lượng giao dịch ít nhất 40 NTVRK trên KuCoin sẽ nhận được 2 NTVRK mỗi người (giới hạn cho 800 người dùng đầu tiên).

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Nhận Giải thưởng 22.000 NTVRK!

Top 30 tài khoản có khối lượng giao dịch (mua + bán) NTVRK cao nhất trên KuCoin trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi sẽ giành được một phần 22.000 NTVRK.

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia, Chia sẻ phần thưởng trị giá 6.400 NTVRK với ngưỡng thấp!

Người dùng có khối lượng giao dịch NTVRK (mua + bán) từ 150 NTVRK trở lên, vượt qua KYC1 và thêm các cặp giao dịch NTVRK/USDCNTVRK/USDT vào Danh sách yêu thích của họ sẽ chia sẻ tổng giải thưởng 6.400 NTVRK tương ứng với khối lượng giao dịch của họ .

* Phần thưởng cho người dùng đủ điều kiện = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 6.400 NTVRK

Ghi chú:

  1. Khối lượng giao dịch = mua + bán;
  2. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động NTVRK;
  3. Người chiến thắng Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng Hoạt động 1 & Hoạt động 3;
  4. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu cho khối lượng giao dịch cao nhất của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 18/10/2021 (theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  5. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra là có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé: https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoiVới các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):
Telegram:

  1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam
  2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)